Van toepassing op de volgende modellen

Deze informatie geldt voor de volgende modellen:

 • ILCE-7SM3

Over deze download

Voordelen en verbeteringen

 • Oplossing voor een probleem waarbij een ftp-overdracht kan mislukken wanneer deze wordt gebruikt met sommige USB-LAN-conversieadapters
  Opmerking: Niet alle USB-LAN-conversieadapters werken gegarandeerd goed
 • Stabielere verbinding van USB-tethering met iPhone
  Opmerkingen:
  • Momenteel ondersteunt de USB-tethering-functie iOS 14 niet
  • We raden u aan een smartphone en een USB-kabel te gebruiken die USB-PD (stroomvoorziening via USB) ondersteunen
 • Verbetert de algehele stabiliteit van de camera

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • Update van systeemsoftware (firmware) versie 1.02 (Mac) voor ILCE-7SM3

Bestandsversie

 • 1.02

Bestandsgrootte

 • 569 MB (596,692,302 bytes)

Releasedatum

 • 29-10-2020

Voorbereiding

Controleer de softwareversie van het systeem

Volg de onderstaande instructies om de systeemsoftwareversie te controleren. Indien de systeemsoftwareversie Ver.1.02 of hoger is, is de update niet nodig.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup → Setup Option → Version (Menu → Installatie → Installatie-optie → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Systeemsoftwareversie

Systeemvereisten

Besturingssystemen

De nieuwste versie van de systeemsoftware-update is compatibel met de volgende versies van Macintosh:

 • macOS 10.13 – 10.15

Computerhardware

Voor deze update van de systeemsoftware is de volgende hardware nodig:

 • Ruimte op de vaste schijf: 700 MB of meer
 • RAM: 700 MB of meer

Andere hardware

 • Stroombron voor het apparaat.
  Volledig opgeladen oplaadbare NP-FZ100-batterijen.
  Opmerking: De update kan alleen worden uitgevoerd indien het batterijniveau Batterijvermogen (drie streepjes) of hoger is. U kunt het beste een volledig opgeladen batterij gebruiken. Maak de verticale handgreep los voordat u systeemsoftware bijwerkt.
 • USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd.
  Opmerking: de functionaliteit van de update wordt niet gegarandeerd met een andere USB-kabel.

Downloaden en installeren

Belangrijke kennisgeving

 • sluit alle andere toepassingssoftware voordat u de systeemsoftware bijwerkt.
 • Gebruik volledig opgeladen oplaadbare batterijen (NP-FZ100).
 • Verwijder de batterij niet tijdens de update, omdat de camera door het plotselinge verlies van het vermogen onbruikbaar kan worden.
 • Verwijder de geheugenkaart uit de camera voordat u het updateproces begint.
 • De update van de systeemsoftware duurt ongeveer 30 minuten. Zorg ervoor dat uw computer gedurende deze tijd niet in de slaapstand gaat.
  Als de computer toch in de slaapstand gaat en de update wordt onderbroken, moet het hele updateproces opnieuw worden gestart.
 • 'About This System Software Updater' (Informatie over deze systeemsoftware-updater) in het menu van de updater NIET openen. Hierdoor kan de software van de updater crashen.
 • Sluit de camera alleen aan op uw computer, niet op andere apparaten.
 • Sluit de camera nog niet aan op de computer.

De updater downloaden:

 1. Klik na het lezen van de disclaimer op [Download].
 2. Het bestand [Update_ILCE7SM3V102.dmg] wordt gedownload.
 3. Sla het bestand op het bureaublad van uw computer op (aanbevolen).

Stap 1: Start de Updater

 1. Sluit alle geopende toepassingen op de computer af.
 2. Dubbelklik op het gedownloade bestand [Update_ILCE7SM3V102.dmg]. Sluit de camera nog niet aan.
  Opmerking: Als u de camera op een computer hebt aangesloten, ontkoppelt u de camera voordat u de volgende procedure start.
 3. [Update_ILCE7SM3V102] is uitgebreid.
 4. Dubbelklik op het pictogram [UpdateSetting Tool] (Tool voor instellingen update). UpdateSetting-tool
 5. Om een kerneluitbreiding te laden, wordt u in een bericht gevraagd om toe te staan dat de toepassing wijzigingen aanbrengt. Typ het wachtwoord van de beheerdersaccount.
  Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in

  Nadat het bericht van het systeem wordt weergegeven, wordt het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) weergegeven.
  • Als het volgende bericht wordt weergegeven voordat 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') wordt weergegeven, drukt u op de knop [OK].
   Druk op de knop OK
  • Open het tabblad 'General' ('Algemeen') op het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') en sta het lezen van systeemsoftware van 'Sony Corporation' toe.
   Scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy)
   Opmerking: Het scherm Security and Privacy (Beveiliging en privacy) wordt niet weergegeven als u al een keer eerder goedkeuring hebt gegeven.
  • Als u wordt gevraagd om opnieuw op te starten nadat u op de knop [Allow] (Toestaan) hebt geklikt, moet u het systeem opnieuw opstarten en de updateprocedure opnieuw beginnen.
  • Sluit het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') als het niet vanzelf afsluit.
  • Als de knop [Allow] (Toestaan) niet wordt weergegeven, maakt u verbinding met internet en probeert u het opnieuw vanaf het begin van 'Stap 1: Start de Updater'.
  • Als zowel het weergegeven bericht en het scherm 'Security and Privacy' ('Beveiliging en privacy') niet vanzelf sluiten, sluit u beide met de knop [OK].
   Scherm System Extension Blocked (Systeemextensie geblokkeerd)
 6. Sluit de camera aan op de computer.
  • Er wordt een dialoogvenster voor USB-aansluiting weergegeven.
   Sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer
  • Sluit de camera met behulp van de (meegeleverde) USB-kabel aan op de pc. 'USB Mode' (USB-modus) verschijnt op het lcd-scherm van de camera.
   Opmerking: Als u de USB-kabel hebt aangesloten voordat het dialoogvakje voor USB-aansluiting werd weergegeven, verwijdert u de USB-kabel en begint u opnieuw vanaf 'Stap 1. Start de Updater'.
  • Klik op [OK]. Als de melding wordt weergegeven, sluit u deze met de knop [OK].
   Druk op de knop OK
   Opmerking: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
 7. De systeemsoftware-updater start.
  Systeemsoftware-updater
  Opmerking: Als de systeemsoftware-updater niet start, dubbelklikt u op [System Software Updater] (Systeemsoftware-updater) in de map [Update_ILCE7SM3V102] — [Recources] (Bronnen) om de updater te starten.
 8. Zet de camera aan.
 9. Volg de instructies in het venster van de systeemsoftware-updater. Selecteer op de camera Menu → Setup → USB → USB Connection (Menu → Installatie → USB → USB-aansluiting) en controleer of Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd. Indien een andere stand dan Mass Storage (Massaopslag) is geselecteerd, selecteert u Mass Storage (Massaopslag).
  Mass Storage (Massaopslag)
 10. Sluit de camera met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. Op het lcd-scherm van de camera wordt 'USB Mode' (USB-modus) weergegeven.
  Opmerking: Als de computer het apparaat niet kan vinden, wordt het bericht 'Could not find the camera for this update' (Kon de camera voor deze update niet vinden) weergegeven op de computer. Probeer het volgende:
  • Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan.
  • Als de computer meerdere USB-poorten heeft, probeert u het met de andere aansluitpunten.

  Wanneer de camera met de USB-kabel op de computer wordt aangesloten, kan op het computerscherm een melding verschijnen die aanraadt de computer te herstarten.
  Verwijder in dit geval de batterijen uit de camera, herstart de computer en volg de procedures vanaf 'Stap 1: Start de Updater'.
 11. Klik op [Next] (Volgende).
  Opmerking: Het huidige versienummer en het bijgewerkte versienummer verschijnen linksonder in het scherm. Nadat u hebt gecontroleerd of de huidige softwareversie 'Ver.1.01' is, klikt u op Next (Volgende). Als de huidige systeemsoftwareversie 1.02 of nieuwer is, hoeft u de update niet uit te voeren. Koppel in dit geval de camera los van de computer en klik op [Finish] (Voltooien), zet de camera uit, verwijder de batterij, plaats de batterij weer terug en schakel de camera weer in.

  De update is vereist
  Huidig en bijgewerkt versienummer

  De update is niet vereist
  De update is niet vereist
 12. De camera wordt automatisch gereset.
  De camera wordt automatisch gereset
  Opmerking: Het laadpictogram wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.
 13. Start de update.
  Na het automatisch resetten begint de update en verschijnt er een voortgangsbalk.
  BELANGRIJK: Schakel de camera niet uit en maak de USB-kabel niet los tijdens de update.
  Opmerking: De update duurt ongeveer 30 minuten.
  Voortgangsbalk voor bijwerken
 14. Wanneer de update is voltooid, start de camera automatisch opnieuw op.
 15. Wanneer het lcd-scherm opnieuw wordt weergegeven, drukt u op [Finish] (Voltooien) en koppelt u de USB-kabel los.
  Klik op Finish (Voltooien)

  Opmerking: Soms wordt er een waarschuwing over gegevensherstel weergegeven nadat er opnieuw is opgestart. Dit is normaal. Wacht totdat deze waarschuwing verdwijnt.
  Gegevens worden hersteld. Even geduld...

Stap 2: Controleer de systeemsoftwareversie van uw apparaat.

 1. Selecteer op de camera Menu → Setup → Setup Option → Version (Menu → Installatie → Installatie-optie → Versie).
 2. De systeemsoftwareversie wordt zoals hieronder weergegeven.
  Systeemsoftwareversie is bijgewerkt

Vragen en antwoorden

De update wordt niet voltooid

Volg deze stappen wanneer de monitor meer dan 30 minuten zwart blijft om het probleem op te lossen:

 1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
 2. Verwijder de batterij en netadapter van de camera, laat die een paar minuten liggen en plaats de batterij opnieuw of sluit de netadapter opnieuw aan.
 3. Start de computer opnieuw op.
 4. Zet de camera aan en voer de installatie opnieuw uit.