Installeren

BIOS UpdateAIBSYS-00787108-UN


Met dit programma wordt het BIOS van de onderstaande VAIO modellen bijgewerkt.

VGC-RA204

Deze BIOS Update lost het volgende probleem op :

- Laat toe om de ATI Radeon X700/X800 VGA-kaart op het toestel te installeren.

1. Downloadinstructies


1. Download het bestand "AIBSYS-00787108-UN.zip"en bewaar het in een downloaddirectory (bv. C:\Download).
2. Ga naar de downloaddirectory en klik met de rechter muisknop op "AIBSYS-00787108-UN.zip".

3. Selecteer "Extract All ...".

4. Het Extraction Wizard venster verschijnt. Klik op Next om door te gaan.

5. Klik op Next om door te gaan.

6. Controleer of de zin "Show extracted files" is aangevinkt. Klik op Finish.

7. Er verschijnt een venster met de gedecomprimeerde bestanden.


2. Installatie


1. Sluit alle geopende toepassingen.
2. Klik op Browse. Specifieer de directory C:\Download\AIBSYS-00787108-UN\.
3. Selecteer het bestandAIBSYS-00787108-UN.exe. Klik op Open.
4. Er verschijnt een venster. Volg de instructies in dit venster.
5. Klik op de Update-knop om de BIOS-update te starten
6. Wacht tot het BIOS is bijgewerkt.ONDERBREEK DE PROCEDURE NIET!
7. Zet de computer uit wanneer de update is voltooid.
8. Zet de computer aan.

3. Hoe de BIOS versie controleren :

1. Zet de computer aan.

2. Druk op F2 om BIOS Setup te starten wanneer het Sony Logo verschijnt

3.Zie "AMIBIOS Version" in het hoofdmenu.

4. Controleer of de AMIBIOS Version 2004 is.

5. Druk op de toets F5 om de BIOS standaardconfiguratie te laden. "Yes" licht op. Druk op Enter ter bevestiging.
6. Druk op de toets F10 om de wijzigingen te bewaren en te sluiten. "Yes" licht op. Druk op Enter ter bevestiging.
7. Vervolgens worden het systeem en Windows opnieuw gestart.

(Opmerkingen)

Lees het volgende aandachtig. Sony Corporation is niet aansprakelijk voor mogelijke problemen die het gevolg zijn van een onoordeelkundige bediening en het niet volgen van de onderstaande instructies.

1. Volg deze instructies nauwgezet.

2. Dit programma is uitsluitend bedoeld voor de bovenvermelde Sony VAIO notebooks.

3. Dit programma is auteursrechtelijk beschermd.Klanten mogen het niet kopiëren noch gebruiken op een manier die Sony niet toelaat.

4. Sony Corporation is niet verantwoordelijk voor verlies noch schade die het rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het gebruik van dit programma.

Sony, VAIO en het VAIO logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows en het Windows logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

  • AIBSYS-00787108-UN.exe

Bestandsarchitectuur

  • 32 bit

Bestandsgrootte

  • 748.27 Kb

Releasedatum

  • 23/11/2004