Artikel-ID : 00227475 / Laatst gewijzigd : 15/05/2019

Hoe kan ik ervoor zorgen dat de camera tijdens continu fotograferen voortdurend de belichting aanpast?

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Tijdens continu fotograferen past de camera voortdurend de belichting aan wanneer u de volgende instellingen hebt gekozen:

  • De focus mode (scherpstelmodus) is ingesteld op AF-C of AF-A.
  • AEL w/ shutter (AEL met sluiter) is ingesteld op Off (Uit) of Auto.

OPMERKING:

  • Als de scherpstelmodus is ingesteld op AF-A, kan de belichting worden vergrendeld, afhankelijk van de fotografeeromstandigheden.
  • Sommige modellen ondersteunen geen AF-A.
  • Op de DSC-RX100M5/DSC-RX100M5A verschijnt de volgende melding, als u Cont. Shooting (Cont. fotograferen) instelt op Continuous Shooting (Continu fotograferen): Hi (Hoog). De waarden van het diafragma en het gebruik van het ND-filter worden tijdens de eerste opname vergrendeld en veranderen niet tijdens continu fotograferen. Wanneer de camera de sluitertijd of de ISO-waarde automatisch regelt, kan de camera de belichting tijdens continu fotograferen voortdurend aanpassen.