Artikel-ID : 00103320 / Laatst gewijzigd : 25/05/2021

Hoe kan ik foto's en video's importeren of overdragen naar een computer met PlayMemories Home?

  In deze veelgestelde vragen leest u hoe u kunt importeren vanuit een Handycam-camcorder, Cyber-shot-camera of α-camera naar een Windows-pc met PlayMemories Home.

  OPMERKING: Gebruik de volgende koppeling voor informatie over hoe u foto's importeert met PlayMemories Home op een andere dan de bovenvermelde manier.

  1. Download en installeer de software PlayMemories Home op uw computer.
   Bij de volgende veelgestelde vragen vindt u meer informatie: 
    
  2. Plaats een volledig opgeladen batterij in uw camera/camcorder en schakel deze vervolgens in. Sluit de camera met de meegeleverde of interne USB-kabel aan op de computer.

   BELANGRIJK: Als u films importeert door de geheugenkaart direct in de computer te plaatsen, moet apparaatverificatie (activering) de eerste keer nog wel worden uitgevoerd. Zodra de apparaatverificatie is voltooid, kunt u foto's en video's importeren door de geheugenkaart direct in uw computer te steken.

   OPMERKING:
   • Zorg ervoor dat u de camera aansluit met de bijgeleverde USB-kabel. De juiste werking kan niet worden gegarandeerd als een USB-kabel wordt gebruikt die door een andere fabrikant is vervaardigd. Mogelijk kunt u het apparaat niet verifiëren of kunt u geen films importeren.
   • Als de camera via een USB-hub op de computer is aangesloten, sluit u de camera rechtstreeks op de USB-poort van de computer aan zonder de hub te gebruiken. Mogelijk wordt de camera niet goed door de computer herkend als een USB-hub wordt gebruikt.
   • Als USB Select (USB selecteren) op het lcd-scherm van uw camera wordt weergegeven, tikt u op USB Select (USB selecteren).
   • Sommige camcordermodellen, zoals de HDR-CX7/CX12 of de HDR-SR7/SR8 hebben geen ingebouwde USB-poort. Gebruik in dat geval een Sony Handycam-station.
   • Als dit de eerste keer is dat u de camcorder aansluit op de computer, behoort de computer automatisch het juiste USB-stuurprogramma te installeren.
  3. Als To use (model name) with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue? (Om (modelnaam) Met PlayMemories Home te kunnen gebruiken, moet de USB-bedrijfsmodus worden gewijzigd. Wilt u doorgaan? ) wordt weergegeven, klikt u op OK. Als u niet op OK klikt, kunt u de camera niet registreren bij PlayMemories Home.
  4. Voer de apparaatverificatie uit om de functies van de camera toe te voegen aan PlayMemories Home.

   OPMERKING: Als apparaatverificatie al is uitgevoerd, kunt u deze procedure overslaan en naar de volgende procedure gaan.
   • Wanneer PlayMemories Home de camera herkent, wordt het dialoogvenster Thank you for purchasing (model name) (Dank u voor uw aankoop van (modelnaam)) weergegeven.
   • Schakel het vakje This is my camera (Dit is mijn camera) in en klik op OK om het dialoogvenster te sluiten. De weergegeven functies worden toegevoegd aan PlayMemories Home en de apparaatverificatie is voltooid.

    OPMERKING:
  5. Als (modelnaam) is connected. Do you want to display the features to this camera of media? ((modelnaam) is aangesloten.Wilt u de functies van deze camera of media weergeven?) wordt weergegeven, klikt u op Yes (Ja) om het dialoogvenster te sluiten.
  6. PlayMemories Home wordt automatisch gestart.
  7. In Cameras en media (Camera’s en media) staat de naam van uw camera. Klik op Import Media Files (Mediabestanden importeren) om de menu-interface voor het importeren van foto’s en video’s weer te geven.
  8. Importeren van foto's en video's naar de computer via de menu-interface voor het importeren van foto's en video's.
    
   • Alle foto's en video's importeren

    Zet een vinkje bij Import new files (Nieuwe bestanden importeren) als u alle recent gemaakte foto's en video's wilt importeren, behalve foto's en video's die al zijn geïmporteerd.
   • Geselecteerde foto's en video's importeren

    Zet een vinkje bij Select files to import (Bestanden selecteren om te importeren) om miniatuurbeelden weer te geven van beelden die in de camera of op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
    Zet een vinkje in het selectievakje van de miniatuurbeelden die u wilt importeren.

    OPMERKING: Tijdens het importeren van AVCHD/MPEG2-films moet de apparaatverificatie worden uitgevoerd voor een door Sony geproduceerde camera die compatibel is met de AVCHD/MPEG2-indeling.
    Bij de volgende veelgestelde vragen vindt u meer informatie:
    AVCHD- en MPEG-2-films kunnen niet worden geïmporteerd met PlayMemories Home.

  9. Bevestig de importinstellingen.
   In het venster voor het importeren van foto's en video's worden het importstation, de map voor geïmporteerde video's en foto's en de knop Settings (Instellingen) weergegeven.

   OPMERKING: U kunt een doelstation selecteren in de vervolgkeuzelijst door te klikken op de naam van de doelmap die op dat moment is ingesteld en wordt weergegeven. Ook kunt u zo een geschiedenis weergeven van de doelmappen waarin u eerder video's en foto's hebt geïmporteerd. Als u op Browse (Bladeren) klikt, wordt het venster voor mapselectie weergegeven en kunt u een doelmap selecteren.
    
  10. Klik op de knop Import (Importeren) om te beginnen met het importeren van video's en foto's.
  11. Nadat het importeren is voltooid, worden de geïmporteerde foto's en video's weergegeven in het PlayMemories Home-venster.

  Bewerk, beheer, deel en doe nog veel meer met uw geïmporteerde foto's en video's met behulp van PlayMemories Home.

  OPMERKING: Voor meer informatie over het importeren van foto's en video's met PlayMemories Home, raadpleegt u: de ondersteuningspagina voor PlayMemories Home

  Als u problemen ondervindt bij het importeren van films, raadpleegt u: Waarom kan ik geen AVCHD- en MPEG-2-films importeren met PlayMemories Home?