Artikel-ID : 00151351 / Laatst gewijzigd : 04/12/2020

Het tv-geluid is niet hoorbaar op de Soundbar, het Home Theatre-systeem of het Home Audio-systeem

Er komt geen geluid of erg weinig geluid uit de draadloze subwoofer of Surround-speaker.

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten en/of besturingssystemen. Controleer de sectie Relevante producten en categorieën in dit artikel voordat u deze stappen uitvoert.

  Selecteer het symptoom van uw apparaat en volg de stappen om het probleem op te lossen. Controleer de handleiding bij uw apparaat voor modelspecifieke informatie.

  Geen geluid uit Soundbar/Home Theatre-systeem of Home Audio-systeem

  1. Terwijl uw tv en audio-apparaat zijn uitgeschakeld, controleer of de kabels tussen de tv en het audio-apparaat goed zijn aangesloten zoals in het onderstaande schema:
   • Als de tv een HDMI (ARC)-label op de HDMI-aansluiting (HDMI IN) heeft
    1. Sluit een uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI IN (ARC)-aansluiting op de tv.
    2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting op het audio-apparaat.

     Kabel 

     [A]: HDMI-UITGANG (ARC) op Soundbar/Home Theatre-systeem/Home Audio-systeem
     [B]: HDMI-kabel (hoogwaardig, hogesnelheids-HDMI-kabel)
     [C]HDMI-INGANG (ARC) op de tv
      
   • Als de tv geen HDMI ARC-label op de HDMI-aansluiting heeft
    1. Sluit het ene uiteinde van de HDMI-kabel aan op een HDMI IN-aansluiting op de tv.
    2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting op het audio-apparaat.
    3. Sluit een optische audiokabel uit de optische digitale audio-uitgang van de tv aan op de OPTICAL IN-aansluiting op uw audio-apparaat. Als u geen verbinding kunt maken met een digitale optische kabel, kunt u in plaats daarvan een analoge audiokabel gebruiken.


     HDMI

     [A]: HDMI OUT op Soundbar/Home Theatre/Home Audio-systeemaansluiting
     [B]: HDMI-kabel
     [C]HDMI IN-aansluiting op de tv
     [D]Optical Digital IN-aansluiting
     [E]: Digitale optische audiokabel
     [F]Optical Digital OUT-aansluiting
     [G]Audio Analog IN-aansluiting
     [H]: Analoge audiokabel
     [I]Audio Analog OUT-aansluiting

     OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie Een tv aansluiten in de Opstartgids van uw Soundbar/Home Theatre-systeem of Home Audio-systeem.

  2. Zet de tv en vervolgens uw audio-apparaat aan.
  3. Controleer of de audio-uitgang van uw tv is ingesteld op het audiosysteem. Raadpleeg uw tv-handleiding voor meer informatie.
  4. Controleer of de tv- en audiosysteembediening voor HDMI-functie is ingeschakeld.

   OPMERKING: Stel de Controle voor HDMI (bediening voor HDMI) (BRAVIA Sync) van de tv en Soundbar in op ON (AAN).

  5. Controleer of de Soundbar is ingesteld op de tv-ingang.
   Voorbeeld: HT-Z9F/X9000F
   Druk op de TV-knop op de afstandsbediening van de Soundbar om over te schakelen naar het tv-scherm.

  Het volume van de Soundbar is laag 

  Er zijn speciale knoppen op de afstandsbediening van de Soundbar die u helpen bij het uitvoeren van deze aanpassingen.

  1. Zet de STEMMODUS-instellingen op 2.
   1. Om de STEM-instellingen te wijzigen, drukt u op de STEM-knop op de afstandsbediening tot u de instelling UP 2 op het display van de Soundbar ziet.
   2. Om het niveau van de subwoofer te verhogen, drukt u op de SW +-knop op de afstandsbediening tot u SW10 (of hoger) op het display van de Soundbar ziet.
  2. Verhoog het niveau van de subwoofer naar 10 of hoger.
  3. Controleer of de Nachtmodus is ingesteld op AAN. Druk op de Nacht-knop op de afstandsbediening en kijk of het probleem is opgelost.

  Geen geluid uit de draadloze subwoofer of Surround-speaker

  Controleer de volgende stappen.

  OPMERKING: Controleer de volgende stappen als er geen geluid komt uit uw Surround-luidspreker voor de HT-RT5. Deze zijn hetzelfde voor de subwoofer.
   

  1. Controleer of de subwoofer is ingeschakeld.
  2. Druk op + van de SW (subwoofer volume)-knop op de afstandsbediening om het volume van de subwoofer hoger te zetten.
  3. Controleer de ledstatus van de subwoofer.
   • Als het lampje rood wordt na het inschakelen van het audio-apparaat.
    De koppeling tussen het apparaat en de subwoofer is mogelijk niet voltooid. Stel de koppelingsinstellingen opnieuw in.
    • HT-CT780/CT380/NT5/CT790/CT800
     Voer Het systeem aansluiten (Aansluiten op de subwoofer) uit, zoals aangegeven in Overige functies in de handleiding.
      
    • HT-ST9/RT5/NT3/CT390/ST5000/MT300/MT500/CT290/CT291/X9000F/XF9000
     Stel Veilige koppeling onder Meer instellingen voor het draadloze systeem (subwoofer), zoals beschreven inOverige functies in de handleiding.
    • HT-Z9F/ HT-ZF9
     Sluit de subwoofer of achterspeakers handmatig aan, zoals beschreven in de handleiding. Zie voor meer informatie over de verbindingsinstelling van de draadloze subwoofer De subwoofer of achterspeakers handmatig aansluiten in de handleiding.

   • Als het lampje (langzaam) groen of oranje knippert en na 10 seconden rood wordt, zet de subwoofer dichter bij de Soundbar/het Home Theatre-systeem.
    Plaats de subwoofer ergens waar zich geen obstakels zoals meubilair, muren of metalen objecten direct tussen het apparaat en de subwoofer bevinden.

    OPMERKING: De led kan meer dan 10 seconden langzaam groen of oranje knipperen.

  4. Haal het netsnoer van de subwoofer uit het stopcontact en wacht een minuut voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.

  5. Als het probleem nog niet is opgelost, reset u het apparaat als volgt:

   • HT-ST9/RT5/NT3/XT3
    1. Druk op de knop HOME.
    2. Selecteer Setup (Instellen).
    3. Kies Resetting (Resetten).
    4. Selecteer Reset to Factory Default Settings (Terugstellen op de fabrieksinstellingen).
    5. Selecteer Alle instellingen.
    6. Selecteer Start.
      
   • HT-CT780/380
    1. Druk op de knop MENU.
    2. Selecteer SYSTEM (Systeem).
    3. Selecteer SYS.RST (Systeemreset).
    4. Wanneer START wordt weergegeven op het display van de Soundbar, drukt u op ENTER.
    5. Wanneer RESET verdwijnt, haalt u het netsnoer uit het stopcontact. Steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact.
  6. Stel Linking the system (Het systeem koppelen) of SECURE LINK (Beveiligde koppeling) opnieuw in na het uitvoeren van Easy setup (eenvoudige installatie).

  Het volume van de draadloze subwoofer is laag

  Controleer de volgende stappen:

  1. Om het volume van de subwoofer hoger te zetten, drukt u op + van de SW-volumeknop op de afstandsbediening.
  2. Wanneer Nachtmodus is ingesteld op ON (Aan), stelt u deze optie in op OFF (Uit).
   Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie over de nachtmodus.

  OPMERKING: De subwoofer is een luidspreker voor het afspelen van basgeluid. Het geluid uit de subwoofer kan moeilijk te horen zijn wanneer de ingangsbron minder basgeluid heeft, zoals bij een tv-uitzending.