Artikel-ID : 00123099 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Een Blu-ray Disc-film kan niet worden afgespeeld.

  OPMERKING: Sommige Blu-ray Disc-spelers kunnen de foutmelding Cannot operate this disc (Deze disc is onbruikbaar) of No Disc Error (Fout: geen disc) weergeven.

  Volg de onderstaande stappen om dit op te lossen:

  1. Zorg dat de geplaatste disc compatibel is.
   • Zorg dat de geplaatste disc compatibel is met de Blu-ray Disc-speler.
   • Mogelijk komt de regiocode op de Blu-ray Disc of dvd niet overeen met de regiocode van de Blu-ray Disc-speler. Controleer de details van uw disc.
   • Controleer of er een probleem is met de disc zelf door een andere disc te proberen af te spelen.
   • OPMERKING:

    • Zorg dat de andere disc zo veel mogelijk op de eerste lijkt.
    • Als u geen andere disc hebt, kunt u een ander speler proberen te gebruiken.
   • Als dvd-inhoud wordt afgespeeld die met een ander apparaat is gemaakt, controleert u of de disc correct is gefinaliseerd.
   • Indien u een 3D Blu-ray Disc-film afspeelt, zorgt u dat u een hoogwaardige, Hi-Speed HDMI-kabel gebruikt.
  2. Zorg dat de geplaatste disc in goede staat is.

   WAARSCHUWING: De apparatuur kan beschadigd raken. Gebruik geen in de handel verkrijgbare reinigingsschijven of schijf-/lensreiniger (inclusief vloeistof of spray). Deze kunnen defecten veroorzaken.

   • Als de bovenkant van de schijflade vuil is, veegt u deze schoon met een zachte droge doek voordat u de disc in de schijflade plaatst.
   • Als er vingerafdrukken, vlekken of stof op de afspeelzijde van de disc staan, veegt u de disc voorzichtig schoon met een zachte droge doek. Let erop dat u geen krassen maakt op de disc.
    Afbeelding
   • Zorg dat de disc goed in de schijflade is geplaatst.

  3. Controleer de instellingen van de Blu-ray Disc-speler.
   • Reset de BD-speler:
    1. Verwijder de disc uit de Blu-ray Disc-speler.
    2. Zet de Blu-ray Disc-speler uit.
    3. Haal het netsnoer van de Blu-ray Disc-speler uit het stopcontact.
    4. Wacht een minuut terwijl de speler niet op het lichtnet is aangesloten.
    5. Steek het netsnoer weer in het stopcontact.
    6. Zet de Blu-ray Disc-speler aan.
   • Controleer of de instelling Parental Control (Kinderslot) niet op On (Aan) staat. Kinderslotinstellingen kunnen voorkomen dat sommige discs worden afgespeeld.
   • Controleer of de instelling BD ROM 24P Output is ingesteld op Off (Uit). Als deze instelling is ingesteld op On (Aan) en een tv wordt gebruikt die deze instelling niet ondersteunt, is het tv-scherm blanco of wordt er geen beeld weergegeven.
   • Zorg dat de video-uitgang van de Blu-ray Disc-speler is ingesteld op een resolutie die overeenkomt met de tv.
   • Wanneer een Blu-ray Disc wordt afgespeeld de BD-Live ondersteunt, waarmee u kunt genieten van extra inhoud die een aanvulling is op de disc, controleert u het volgende:
    • Er is een internetverbinding nodig. Controleer de netwerkinstellingen om te zien of de Blu-ray Disc-speler verbinding heeft met internet.
    • Stel de instelling BD Internet Connection (BD-internetverbinding) in het menu BD/DVD Viewing Settings (Instellingen voor BD/dvd-weergave) in op Allow (Toestaan).
    • Als u de disc niet kunt afspelen nadat u de bovenstaande handelingen hebt uitgevoerd, stelt u de instelling BD Internet Connection (BD-internetverbinding) in op Do Not Allow (Niet toestaan). Verwijder eventuele conflicterende gegevens voor BD-Live uit het menu BD/DVD Viewing Settings (Instellingen voor BD/dvd-weergave). Zet vervolgens de instelling BD Internet Connection (BD-internetverbinding) weer op Allow (Toestaan) en probeer de disc nogmaals af te spelen.
    • Bij sommige Blu-ray Disc-spelers moet een USB-geheugenapparaat correct in de EXT-sleuf van de speler zijn geplaatst voordat de film kan worden afgespeeld. Als de Blu-ray Disc-speler die u gebruikt geen EXT-ingang heeft, slaat u deze stap over.

     OPMERKING: Voordat u het apparaat met de speler kunt gebruiken, moet het USB-geheugenapparaat mogelijk opnieuw worden geformatteerd naar de FAT32-indeling of moeten de bestaande bestanden op het USB-apparaat mogelijk worden verwijderd.

   • Download en installeer de nieuwste systeemsoftware (firmware). Dit zorgt ervoor dat de afspeelcompatibiliteit van de speler up-to-date is.

    OPMERKING:

    • Als de speler is aangesloten op een actieve breedbandinternetverbinding, kan de nieuwste software-update worden opgehaald via het menugedeelte Network (Netwerk).
    • Als de speler geen internetverbinding heeft, gebruikt u een computer om de nieuwste systeemsoftware-update te downloaden. Zoek daarvoor op de ondersteuningswebsite naar uw model Blu-ray Disc-speler.

  Als u alle stappen hebt doorlopen en u nog steeds geen Blu-ray Disc-films kunt afspelen, kan reparatie nodig zijn.