Artikel-ID : 00266588 / Laatst gewijzigd : 12/01/2022Afdrukken

Kan een laser de beeldsensor van de camera beschadigen?

    Ja, lasers veroorzaken schade. Stel uw cameralens niet rechtstreeks bloot aan laserstralen. Deze kunnen de beeldsensor beschadigen en ervoor zorgen dat de camera niet goed werkt. 

    Als u zich in een omgeving met een laserscherm bevindt, zowel binnen als buiten, met directe of indirecte blootstelling (kaatsende laserstralen van een reflecterend object), kan de CMOS-sensor van de camera nog steeds ernstig beschadigd raken.

    Deze schade kan ook optreden als uw camera is uitgeschakeld, maar niet is afgedekt met de lensdop. Neem daarom de nodige voorzorgsmaatregelen en zorg ervoor dat u de lensdop gebruikt wanneer er een actieve laser in de buurt is.