Artikel-ID : 00247291 / Laatst gewijzigd : 15/06/2022Afdrukken

Wanneer ik de lens schud, maakt deze een klepperend geluid. Is deze kapot?

    Deze unit gebruikt een lineaire motor om de lens aan te drijven. 

    Als de lineaire motor geen voeding krijgt (*), wordt de lensgroep niet in een vaste positie gehouden. Als het apparaat wordt geschud, kan de lensgroep bewegen en een geluid produceren. Dit duidt echter niet op een defect. 

    Bovendien zal dit, zelfs als de interne lensgroep beweegt als gevolg van trillingen zoals tijdens transport, de prestaties, enz. niet beïnvloeden. 

    * Wanneer de camera is uitgeschakeld of wanneer het apparaat niet op de camera is aangesloten