Artikel-ID : 00116546 / Laatst gewijzigd : 02/06/2019

Fout: NO MUSIC (Geen muziek) wordt weergegeven op het scherm van de autoradio.

Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is

Onder de volgende omstandigheden verschijnt deze foutmelding en wordt er geen muziek afgespeeld:

  • U speelt een schijf af waar geen muziekbestanden op staan.

    OPMERKING: Werp de schijf uit die wordt afgespeeld. Plaats een muziek-cd in het apparaat.

  • Een USB-apparaat is aangesloten dat geen muziekbestand bevat of het bestand heeft een bestandsindeling die niet compatibel is.

    OPMERKINGEN:

    • Sluit een USB-apparaat aan dat muziekbestanden bevat (MP3, WMA of AAC) die compatibel zijn met de autoradio. Om te controleren welke audio-indelingen compatibel zijn met de autoradio, raadpleegt u handleiding van de autoradio.
    • Als uw USB-apparaat meerdere partities ondersteunt, moeten de muziekbestanden op de eerste partitie staan. Anders kan de autoradio de muziekbestanden niet herkennen en afspelen.