Artikel-ID : 00249564 / Laatst gewijzigd : 07/09/2020

Kan geen back-up maken van de instellingen in het interne geheugen van de ontvanger.

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Als u de instellingen automatisch wilt opslaan in het interne geheugen van het apparaat, wacht u:

    • 10 seconden nadat het apparaat is uitgeschakeld door de knop OFF ingedrukt te houden.
    • 10 seconden nadat het lampje is gedoofd in de ACC-stand.