Artikel-ID : 00163235 / Laatst gewijzigd : 18/01/2024Afdrukken

Hoe installeer ik de software PlayMemories Home?

Waar kan ik een exemplaar krijgen van de software PlayMemories Home?

  Volg de onderstaande stappen om PlayMemories Home op uw computer te downloaden en installeren:

  OPMERKING: Op uw computer moet vooraf in de fabriek een van de in de koppeling hieronder vermelde besturingssystemen zijn geïnstalleerd. Sony kan de correcte werking niet garanderen op computers waarop een upgrade naar de bovenstaande besturingssystemen is uitgevoerd en computers met meerdere besturingssystemen.

  Raadpleeg de volgende pagina voor informatie over systeemvereisten.

  BELANGRIJK: Wanneer u de installatie uitvoert, zorgt u dat u van het begin tot het einde van de installatie verbonden bent met internet. Als PlayMemories Home al is geïnstalleerd en u de software afsluit, ziet u mogelijk het bericht Ready to begin updating PlayMemories Home to a new version. Do you want to update? (Klaar om PlayMemories Home bij te werken naar een nieuwe versie. Wilt u bijwerken?) Als u Update Now (Nu updaten) selecteert, wordt automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie van PlayMemories Home en worden de afbeeldingsmappen die door PlayMemories Home worden gebruikt opnieuw samengesteld. Omdat opnieuw samenstellen van de mappen lang kan duren, wordt u aangeraden om, als u een groot aantal afbeeldingen hebt opgeslagen, op No (Nee) te klikken en de update uit te voeren nadat u de mappen die zijn geregistreerd bij PlayMemories Home tijdelijk hebt verwijderd. Als u PlayMemories Home de eerste keer installeert, volg u deze stappen.

  1. Ga naar de hoofdpagina van PlayMemories Home.

   • Downloaden (voor Windows)

    1. Navigeer door de pagina en klik op de knop Install PlayMemories Home (PlayMemories Home installeren).
    2. Klik op Save (Opslaan) om het bestand te downloaden.
     Kies een gemakkelijke plaats waar u het bestand kunt opslaan, zoals uw bureaublad of de map Downloads.
   • Downloaden (voor Mac)

    1. Navigeer verder omlaag op de pagina en klik op Download Mac version here (Versie voor Mac hier downloaden).
    2. Navigeer op deze pagina en klik op de knop Install PlayMemories Home (PlayMemories Home installeren).
    3. Klik op Save (Opslaan) om het bestand te downloaden.
  2. Om te installeren, dubbelklikt u op het opgeslagen bestand en volgt u de instructies op het scherm.

  3. Het scherm 'PlayMemories Home Installer' (Installatieprogramma van PlayMemories Home) verschijnt. Selecteer Next (Volgende).

  4. Nadat u de licentie-overeenkomst en het privacybeleid hebt gelezen, vinkt u het selectievakje aan om akkoord te gaan en selecteert u Next (Volgende).

  5. Wanneer het scherm 'Kind of install' (Soort installatie) verschijnt, selecteert u Next (Volgende).

  6. Het scherm 'Installation Settings' (Installatie-instellingen) wordt weergegeven. Selecteer Install (Installeren) om te beginnen met de installatie.

  7. Het scherm 'Installation progress' (Voortgang van de installatie) verschijnt. Wacht totdat een ander scherm verschijnt. U moet tot dan de computer niet uitschakelen, loskoppelen van internet of in de slaapstand zetten.

  8. Als dit de eerste keer is dat u de installatie uitvoert, verschijnt het scherm PlayMemories Home Initial Settings (Begininstellingen van PlayMemories Home). Selecteer Use the standard settings (Standardinstellingen gebruiken) of Use custom settings (Aangepaste instellingen gebruiken) en selecteer vervolgens Next (Volgende).

   • Use the standard settings (Standardinstellingen gebruiken): Afbeeldingen die zijn opgeslagen in de map 'Pictures' (Afbeeldingen) van de computer worden weergegeven.
   • Use custom settings (Aangepaste instellingen gebruiken): Afbeeldingen die zijn opgeslagen buiten de map 'Pictures' (Afbeeldingen) van de computer kunnen worden weergegeven in PlayMemories Home. Selecteer deze optie als u niet de map 'Pictures' (Afbeeldingen) wilt weergeven of als u zelf de mappen wilt opgeven waarin afbeeldingen moeten worden opgeslagen, bijvoorbeeld op een externe harde schijf.

   OPMERKING: U kunt na de installatie van PlayMemories Home de mappen wijzigen die moeten worden weergegeven.

  9. Het bericht 'Next, configure PlayMemories Online settings' (Hierna de instellingen van PlayMemories Online configureren) verschijnt. Selecteer Skip PlayMemories Online set-up (Instellen van PlayMemories Online overslaan) (dit kunt u later doen) en selecteer vervolgens Next (Volgende).

  10. Kort daarna wordt PlayMemories Home gestart. Wanneer 'Confirmation of such update' (Bevestiging van een dergelijke update) verschijnt, selecteert u OK. Hiermee is de installatie voltooid.

  OPMERKING: PlayMemories Home downloadt bijbehorende bestanden terwijl de installatie wordt uitgevoerd. Zorg ervoor dat u verbonden blijft met internet totdat de installatie is voltooid. Als de internetomgeving instabiel is en de verbinding wordt verbroken, wordt de installatie afgebroken. Als u niet kunt installeren terwijl u verbonden bent met internet of als de verbinding instabiel is, volgt u de onderstaande koppeling om het installatieprogramma van de volledige module te downloaden en voert u een vergelijkbare installatieprocedure uit.

  OPMERKING: Als u problemen ondervindt tijdens de installatie van PlayMemories Home, raadpleegt u de volgende veelgestelde vragen: