Artikel-ID : 00070196 / Laatst gewijzigd : 13/04/2017Afdrukken

Foutmelding bij het aanmelden bij Windows: Cannot find script file “C:\Windows\Temp\VAIO Care Rescue Tool.vbs” (Scriptbestand “C:\Windows\Temp\VAIO Care Rescue Tool.vbs” niet gevonden).

  Na het starten van uw VAIO-computer en het aanmelden bij Windows 7 kunt u de volgende foutmelding krijgen.

  Cannot find script file “C:\Windows\Temp\VAIO Care Rescue Tool.vbs” (Scriptbestand “C:\Windows\Temp\VAIO Care Rescue Tool.vbs” niet gevonden).

  Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem op te lossen.

  Belangrijk:U moet aangemeld zijn als beheerder om de onderstaande stappen uit te voeren.

  Methode 1: Download de automatische oplossing en voer ze uit

  1. Klik op OK in het dialoogvenster van Windows met de foutmelding, als ze nog wordt weergegeven.
  2. Download het bestand met de oplossing hier.
  3. Sla het gedownloade bestand in een map van uw computer op. Noteer de naam van de map, zodat u ze later kunt terugvinden.
  4. Wanneer de download voltooid is, gaat u naar de map met het bestand en voert u het uit.
  5. Volg de aanwijzingen op het scherm.

  Methode 2: Schakel de taak 'VAIO Care Rescue Tool' manueel uit in het Taakbeheer

  1. Klik op OK in het dialoogvenster van Windows met de foutmelding, als ze nog wordt weergegeven.
  2. Open een opdrachtprompt. Om een opdrachtprompt te openen, klikt u op Start en vervolgens op Alle programma's, Bureau-accessoires en Opdrachtprompt.
  3. Typ in de opdrachtprompt Taskschd.msc.
  4. Klik op OK. Het venster Taakbeheer wordt geopend.
  5. Klik op Bibliotheek voor taakplanner in het linkse deelvenster. Klik op VAIO Care Rescue Tool.
  6. Klik onder de kop Actie, rechts op het venster, op Uitschakelen.
  7. Sluit het venster.