Artikel-ID : 00163951 / Laatst gewijzigd : 18/05/2017Afdrukken

Een serverservice starten en de service zo configureren dat deze automatisch start

  1. Klik op de knop Start en typ vervolgens Services.msc in het vak Search (Zoeken):
  2. Druk op de ENTER-toets

   OPMERKING: Als u om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd of als een Gebruikersaccountbeheer-aanwijzing wordt weergegeven, typt u het desbetreffende wachtwoord of klikt u op Doorgaan of Ja.

  3. Klik in het venster Services, in het rechterdeelvenster, onder Naam, op de gewenste service om deze te selecteren.
  4. Klik in de menubalk op Actie.
  5. Klik in het menu Actie op Eigenschappen.
  6. Klik in het venster [service] Properties (Eigenschappen van [service]) naast Startup type, op de pijl-omlaag en klik vervolgens op Automatic (Automatisch) om deze optie te selecteren.

   OPMERKING: Andere beschikbare opties zijn Automatisch (vertraagd starten), Handmatig en Uitgeschakeld.

  7. Klik op de knop Toepassen.
  8. Als bij Server status: Gestopt staat, klikt u op de knop Start om de service te starten.
  9. Klik op de knop OK.
  10. Klik in het venster Services op de X in de rechterbovenhoek om het venster te sluiten.