Artikel-ID : S700024375 / Laatst gewijzigd : 30/10/2012Afdrukken

Windows 8 - Wat is Windows Update en waar bevindt het zich?

  Wat is Windows Update en waar bevindt het zich?  Windows Update is een hulpprogramma van Microsoft waarmee het besturingssysteem software-updates kan ontvangen om specifieke problemen op te lossen.  Ga als volgt te werk om op updates te controleren:
  1. Geef de Charms-balk weer door de cursor in de rechterbovenhoek of rechterbenedenhoek te plaatsen
  2. Select “Settings” (Instellingen)
  3. Selecteer “Change PC settings” (Pc-instellingen wijzigen)
  4. Selecteer “Windows Update”
  5. Selecteer “Check for updates now” (Nu controleren op updates)