Artikel-ID : 00071645 / Laatst gewijzigd : 29/03/2019Afdrukken

De Demomodus van de Reader™ Digital Book in- en uitschakelen

  Demomodus inschakelen

  1. Druk op de knop Home.
  2. Tik op de tab Settings (Instellingen).
  3. Klik op de tab Settings (Instellingen) op Device Shutdown (Uitschakeling apparaat).
  4. Tik in het scherm Device Shutdown (Uitschakeling apparaat) op Ja.
  5. Nadat de Reader Digital Book uitgeschakeld is, zet u de schakelaar POWER op aan en houdt u vervolgens de knop Next Page Turn (Volgende pagina) en de knop Size (Grootte) samen ingedrukt. Beeld
  6. De Reader Digital Book zal automatisch herstarten. Blijf de twee knoppen ingedrukt houden tot het menu Home wordt geopend.
  7. De diareeks van de demo zal na een of twee minuten beginnen. De beelden veranderen om de twee seconden.

   OPMERKINGEN:

   • De gebruiker kan de demo onderbreken om het aanraakscherm te proberen, maar kan geen tekeningen of ongepaste taal opslaan.
   • In de demomodus kan de Reader Digital Book niet via het menu Settings (Instellingen) worden uitgeschakeld.

  Demomodus uitschakelen

  1. Schakel de Reader Digital Book uit.
  2. Druk met een scherp voorwerp, zoals een paperclip, op de knop RESET aan de onderzijde van de Reader Digital Book.
  3. Nadat de Reader Digital Book uitgeschakeld is, zet u de schakelaar POWER op aan en houdt u vervolgens de knop Next Page Turn (Volgende pagina) en de knop Size (Grootte) samen ingedrukt. Beeld
  4. De Reader Digital Book zal automatisch herstarten. Blijf de twee knoppen ingedrukt houden tot het menu Home wordt geopend.

   OPMERKING: Het toestel heeft de demomodus nu verlaten en kan via het menu Setting (Instellingen) worden uitgeschakeld.