Over deze download


Updaten is eenvoudig en met de meest recente firmwareversie kunt u nog meer uit uw Reader™ halen. Lees de volgende instructies aandachtig.


 • Releasedatum:19/06/2014
 • Naam: Reader™ PRS-T3 System Update Version 1.1.01.17210
 • Van toepassing op de volgende modellen:PRS-T3
 • Voordelen en verbeteringen:
  • Voor de Land/Regio-instelling VK, Duitsland en Oostenrijk vervangt deze update het pictogram van “Reader Store” door het pictogram van “Kobo eBook Store” voor rechtstreekse toegang tot de Kobo eBook Store
  • Uitschakeling van de volgende functies voor Reader Store:
   - Delen op Facebook
   - Synchronisatie van bladwijzers en leespositie
   - Synchronisatie van notities en markeringen
  • Verwijdering van de pagina "More Content" (Meer inhoud)

Installeren

Wat u nodig hebt

 • Besturingssystemen
  • Mac OS X 10.8
   • Mac OS X version 10.8 or later
  • Mac OS X 10.7 (64 bit)
   • Mac OS X version 10.7 of later
  • Mac OS X 10.6 (32/64 bit)
   • Mac OS X version 10.6.6
  • Mac OS X 10.5 (32 bit)
   • Mac OS X version 10.5.8

Voordat u de update uitvoert

Belangrijke opmerkingen:

 • De software-update kan 6 tot 8 minuten duren
 • Om te voorkomen dat andere programma's een nadelige invloed hebben op de installatie, slaat u al uw werk op en sluit u alle toepassingen af. De taakbalk mag geen toepassingen meer bevatten voordat u verder gaat
 • Het is sterk aanbevolen dat u deze instructies afdrukt, zodat u ze tijdens de installatie kunt raadplegen

De update downloaden en installeren

WAARSCHUWING!! U moet de Sony Reader volledig opladen voor u deze update installeert. Als u de Sony Reader niet volledig oplaadt voor u de firmware-update installeert, kan de firmware-update tot gevolg hebben dat de Reader niet meer reageert of gerepareerd moet worden

 1. Klik in de Reader for MAC-software op de menu-opdracht Help
 2. Klik in het menu Help op Check for Updates (updates zoeken)
 3. Klik op OK om de update te downloaden

Instructies voor een alternatieve installatiemethode:

 1. Om te voorkomen dat andere programma's een nadelige invloed hebben op de installatie, slaat u al uw werk op en sluit u alle toepassingen af. De taakbalk mag geen toepassingen meer bevatten voordat u verder gaat
 2. Gelieve nogmaals na te kijken of u model PRS-T3hebt alvorens met de download te beginnen
 3. Download het bestand PRS-T3Updater.dmg naar een tijdelijke of een download-map (noteer deze map als referentie)
  Controleer of het bestand correct en zonder schade is gedownload: Klik met de rechtermuisknop op het bestand, klik vervolgens in het menu op Eigenschappen. Klik op de tag digitale handtekening en controleer of de naam van de ondertekenaar Sony Corporation is
 4. Sluit de Reader™ via de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer
 5. Wacht tot het scherm USB connected (USB verbonden) op de Reader™ verschijnt, en tik dan op Ja
 6. Als de Reader for MAC-software wordt gestart, sluit u Reader for MAC voordat u verder gaat
 7. Ga naar de map waar het bestand gedownload is en dubbelkik op PRS-T3Updater.dmg om de installatie te starten

  Waarschuwing: Schakel de Reader™ tijdens de update niet uit

 8. Volg de instructies op uw scherm om de installatie te voltooien
  Opmerking: De Reader™ zal tijdens het updateproces automatisch herstarten
 9. Wanneer de software-update voltooid is, verschijnt de melding Update complete (update voltooid)
 10. Klik op X om het updateprogramma te sluiten

Nadat de Reader™ opnieuw gestart is en een melding toont dat de update voltooid is, is de installatie van de Reader™ update klaar.

Na de update

Controleer of de firmware-update geslaagd is:

 1. Druk op de knop Home van de Reader™
 2. Tik in het scherm Home op > en vervolgens op Instellingen
 3. Selecteer About (Over) in het menu Instellingen en tik op Apparaatgegevens
 4. Controleer op het scherm Apparaatgegevens of de firmware-versie 1.1.01.17210 is

Opmerking: Als de softwareversie niet 1.1.01.17210 is, moet u de update opnieuw downloaden en uitvoeren.

Vragen en antwoorden

FOUT:De melding ""Please first quit Reader for MAC and try again." (Sluit eerst Reader for MAC af en probeer opnieuw) wordt weergegeven.

OPLOSSING: Sluit Reader for MAC af, sluit PRS-T3Updater af met de knop X en herstart PRS-T3Updater 1.1.01.17210.dmg.

FOUT: "Update isn't complete. Please try again" (Update is niet voltooid. Probeer opnieuw" wordt weergegeven.

OPLOSSING: Sluit PRS-T3Updater af met de knop X, maak de USB-kabel van de PRS-T3los en voer de installatie-instructies opnieuw uit.

FOUT: De updateknop van PRS-T3Updater werkt niet, ook niet wanneer de PRS-T3aangesloten is op de computer.

OPLOSSING: Sluit PRS-T3Updater af met de knop X, maak de USB-kabel van de PRS-T3los druk op de resetknop van de PRS-T3. Herstart de PRS-T3met de aan/uittoets en voer de installatie-instructies opnieuw uit.

Bestandsinfo

Bestandsnaam

 • PRS-T3Updater.dmg

Bestandsgrootte

 • 130.81 Mb