Artikel-ID : 00080859 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Er is geen beeld of geluid als ik de Blu-ray Disc-speler met de tv verbind via een HDMI-aansluiting

  Als u geen beeld of geluid hebt wanneer de Blu-ray Disc-speler is aangesloten op de tv via een HDMI-aansluiting, kan dat een van de volgende oorzaken hebben.

  • De verbinding gaat via een HDMI-naar-DVI-adapter.
  • De verbinding gaat via een HDMI-naar-DVI-kabel.
  • De tv is mogelijk niet ingesteld op de juiste HDMI-video-ingang.
  • U probeert een MPEG-2 PS-bestand (Program Stream) af te spelen.
  • De HDMI-kabel is misschien defect.

  BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de handleiding van het product.

  Volg de onderstaande stappen om dit probleem op te lossen:

  1. Controleer of het beeld dat op de tv wordt getoond afkomstig is van de Blu-ray Disc-speler en of de tv is ingesteld op de juiste HDMI-video-ingang .

   OPMERKINGEN:

   • Als u niet alleen de HDMI-kabel, maar ook een videokabel hebt aangesloten, is de tv misschien ingesteld op de verkeerde HDMI-video-ingang.
   • Stel de luidsprekeruitgang in op AV AMP als u een BRAVIA-televisie gebruikt.
  2. Als u een HDMI-naar-DVI-adapter of -kabel gebruikt, sluit u een andere kabel aan die het geluidssignaal ondersteunt.

   BELANGRIJK: Aangezien DVI-ingangen alleen videosignalen ondersteunen, moet een ander kabeltype worden gebruikt om de audio naar de tv te sturen. Afhankelijk van de audio-ingang die beschikbaar is op de tv, kunt u een digitale kabel (optisch of coaxiaal) of rood-witte analoge kabel gebruiken.

  3. Zet de Blu-ray Disc-speler uit en weer aan.

   OPMERKING: Problemen met het afspelen van MPEG-2 PS-bestanden worden hiermee meestal opgelost.

  4. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, probeert u de HDMI-kabel te vervangen.
  5. Als u een versterker met HDMI-kabel gebruikt om de Blu-ray Disc-speler met de tv te verbinden, stelt u Audio (HDMI) of Digital Audio Output (Digitale audio-uitgang) op de Blu-ray Disc-speler in op PCM om te zien of de versterker enig geluid produceert.
  6. Als de Surround Sound van het Blu-ray-thuisbioscoopsysteem dat is verbonden met de tv niet werkt, controleert u of er geen audio uit de achterluidsprekers komt  of dat u de Surround Sound van de Dolby Digital-technologie 5.1 kunt beluisteren via uw televisie.
  7. Als het geluidsniveau erg laag is, kiest u Audio DRC of zet u de BD Audio Mix van de Blu-ray Disc-speler op Off (Uit) .
  8. Zet de BD Audio Mix van de Blu-ray-speler op On (Aan) als er geen geluid is bij aanvang van de film.

   OPMERKING: Hieronder staan de audio-instellingen die u kunt kiezen in het menu van de Blu-ray-speler:

   • Digital Audio Output (Digitale audio-uitgang)
    • Auto: Selecteer normaal deze instelling. Hiermee voert u geluidssignalen uit op basis van de status van
     de verbonden apparaten.
    • PCM: Hiermee voert u PCM-signalen uit de DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-aansluiting uit.
   • DSD Output Mode (DSD-uitvoermodus)
    • On (Aan): Hiermee voert u DSD-signalen uit de HDMI OUT-aansluiting uit als u een Super Audio CD afspeelt. Als u On (Aan) hebt geselecteerd
     , wordt er geen signaal uitgevoerd via andere aansluitingen.
    • Off (Uit): Hiermee voert u PCM-signalen uit de HDMI OUT-aansluiting uit als u een Super
     Audio CD afspeelt.
   • BD Audio MIX-instelling
    • On (Aan): Hiermee geeft u de audio weer die u verkrijgt door de interactieve en secundaire audio met de primaire audio te mengen.
    • Off (Uit): Hiermee geeft u alleen de primaire audio weer. Selecteer deze optie om HD-geluidssignalen uit te voeren naar een AV-versterker (ontvanger).
   • DTS Neo:6
    • Cinema/Music (Bioscoop/muziek): Hiermee geeft u het gesimuleerde meerkanaalsgeluid bij 2-kanaalsbronnen via de HDMI OUT-aansluiting weer, afhankelijk van de mogelijkheid van het aangesloten apparaat dat de modus DTS Neo:6
     Cinema of DTS Neo:6 Music gebruikt.
    • Off (Uit): Hiermee geeft u het geluid met het oorspronkelijke aantal kanalen van het geluid via de HDMI OUT-aansluiting weer.
   • Audio DRC:
    • Auto: het afspelen gebeurt met het dynamische bereik dat door de schijf is opgegeven (alleen BD-ROM). Andere schijven worden afgespeeld op het niveau van On (Aan).
    • On (Aan): Hiermee wordt op een standaardcompressieniveau afgespeeld.
    • Off (Uit): Er is geen compressie werkzaam. Er wordt een dynamischer geluid voortgebracht. Er is geen geluid of audio als u de Blu-ray Disc-speler verbindt met de tv via een HDMI-aansluiting.
   • Downmix:
    • Surround: Hiermee voert u geluidssignalen met surround-effecten uit. Selecteer deze optie als u een audio-apparaat aansluit dat Dolby Surround (Pro Logic) of DTS Neo:6 ondersteunt.
    • Stereo: Hiermee voert u geluidssignalen zonder Surround-effecten uit. Selecteer deze optie als u een audio-apparaat aansluit dat Dolby Surround (Pro Logic) of DTS Neo:6 niet ondersteunt.
  9. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, kunt u zo mogelijk proberen het apparaat aan te sluiten op een andere tv om te bepalen of het al dan niet aan de Blu-ray Disc-speler ligt.

  Met de bovenstaande stappen zou uw probleem moeten zijn opgelost. Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.