Artikel-ID : 00129559 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

De audio, video, of beide vallen weg wanneer ik een HDMI®-aansluiting gebruik.

  Voer de hieronder beschreven stappen uit om na te gaan waarom de audio, video of beide wegvallen wanneer een HDMI®-aansluiting wordt gebruikt.

  OPMERKING: Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, dient u na elke stap te controleren of de audio of video wordt weergegeven om er zeker van te zijn dat het wegvallen van audio of video niet meer optreedt.

  1. Zorg ervoor dat de kabels goed vast zijn aangesloten op alle componenten.
  2. Zorg dat de HDMI kabel niet is samengebonden met of zich naast een netsnoer bevindt. Netsnoeren en andere kabels die spanning overbrengen kunnen interferentie in het HDMI®-signaal veroorzaken. Daarom wordt aangeraden om tijdens de installatie de HDMI®-kabel gescheiden te houden van andere snoeren of kabels.
  3. Als het audiosysteem is aangesloten op een invoerapparaat dat niet compatibel is met HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kunnen geen beelden worden uitgevoerd.
   Controleer in dit geval de specificaties van het aangesloten apparaat.
  4. Voor STR-DN1060 en STR-DN860
   Als er geen 4K-inhoud kan worden weergegeven op de tv, controleer dan het volgende:
   • Wanneer u een apparaat dat compatibel is met HDCP 2.2 aansluit voor de weergaven van 4K-inhoud, moet u controleren dat het apparaat is verbonden met de HDMI® IN SAT/CATV-aansluiting en dat de tv is verbonden met de HDMI® OUT (ARC)-aansluiting van de AV-ontvanger.
   • Afhankelijk van de tv of het videoapparaat, kan het zijn dat 4K-inhoud niet wordt weergegeven. Controleer de mogelijkheden en de instellingen van de tv en het videoapparaat.
   • Gebruik een High Speed HDMI®-kabel om 4k-inhoud weer te geven.
  5. Probeer een andere HDMI-kabel voor de verbinding te gebruiken.

   OPMERKING: De kwaliteit van de HDMI®-kabel kan ook de oorzaak zijn van een wegvallend signaal. Het is aangeraden om een HDMI®-kabel van Sony te gebruiken of een High Speed HDMI®-kabel verkrijgbaar bij uw plaatselijke elektrohandelaar.
  6. Controleer of de juiste ingang is geselecteerd op het Home Audio-systeem.
  7. Initialiseer het audioapparaat of stel de fabriekswaarden ervan opnieuw in.

   OPMERKING: Voor informatie over stappen die specifiek voor uw model zijn, of over het opnieuw instellen van het apparaat, raadpleegt u de meegeleverde handleiding.
  8. Reset de HDMI-aansluiting:
   1. Koppel, terwijl deze apparaten zijn ingeschakeld, de netsnoeren van de tv en het apparaat los uit het stopcontact.
   2. Koppel de HDMI®-kabels los van de tv en het andere product.
   3. Wacht 60 seconden.
   4. Plaats, terwijl de HDMI®-kabels zijn losgekoppeld, de netsnoeren weer in het stopcontact.
   5. Zet de tv aan.
   6. Sluit de HDMI®-kabels opnieuw aan.
   7. Schakel het via HDMI® aangesloten product in.
  9. Koppel de HDMI-kabel los van beide producten en sluit de kabel vervolgens in de omgekeerde richting aan. In sommige gevallen kunnen problemen met de verbinding hierdoor worden opgelost.