Artikel-ID : 00124729 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

De televisie geeft geen beeld van het A/V-stereosysteem.

  BELANGRIJK:

  • Hieronder volgen oplossingen voor problemen die u kunt ondervinden bij het verbinden van een tv en een audio-/videoapparaat via een analoge kabel (composiet- of componentkabel). Als er geen beeld wordt weergegeven op het tv-scherm wanneer een HDMI-kabel wordt gebruikt, raadpleegt u: Er wordt geen beeld weergegeven wanneer een HDMI-verbinding wordt gebruikt.
  • Controleer of uw tv is voorzien van de meest recente systeemsoftware (firmware). Systeemsoftware-updates zijn beschikbaar voor bepaalde lcd-tv's.
  • Raadpleeg de gebruiksinstructies van het product als u modelspecifieke informatie nodig hebt om een van deze stappen te voltooien.

  OPMERKING: De connectiviteitshandleiding kan u een aangepaste aansluiting bieden op basis van de beschikbare aansluitingen op uw A/V-producten.

  1. Controleer of de invoermethode van de tv overeenkomst met het aangesloten apparaat.
   Controleer of de tv en het aangesloten apparaat (een A/V-apparaat zoals een Blu-ray-speler) zijn ingeschakeld. Druk op de Input-knop op de afstandsbediening van de tv, schakel over naar de invoermethode die overeenkomt met het aangesloten apparaat en controleer of er beeld wordt weergegeven op het tv-scherm.

   Bijvoorbeeld: Er is een A/V-apparaat aangesloten op de composietvideo-ingang van de tv.→ Druk op de Input-knop op de afstandsbediening van de tv om Video te selecteren.

   Afbeelding
  2. Controleer of de kabel goed is aangesloten op de tv en het aangesloten apparaat.
   Het is mogelijk dat audio/video niet correct wordt uitgevoerd van de tv indien de kabel die de tv en het A/V-apparaat met elkaar verbindt, losraakt van de aansluitingen. Controleer of de kabel goed is aangesloten op de tv en het aangesloten apparaat.
  3. Controleer bij gebruik van een composietkabel (RCA) het volgende.

   Controleer of de invoermethode van het audiosysteem (zoals een versterker of bioscoopstandaard) overeenkomt met het video-uitgangsapparaat als het video-uitgangsapparaat verbonden is met de tv via het audiosysteem.

   Afbeelding

   [1]:Video-uitgangsapparaat (voorbeeld: Blu-ray- / dvd-speler)
   [2]: Audiosysteem (voorbeeld: AV-versterker)
   [3]: Tv

   OPMERKING:
   • Het audiosysteem als invoermethode hierboven (video) is een voorbeeld. Kies de juiste invoermethode volgens de specificaties van uw apparaat.
   • Als er geen beeld wordt weergegeven op het tv-scherm terwijl de juiste invoermethode is gekozen, probeert u de volgende verbinding [A] indien u over een reservekabel beschikt.
    Sluit het video-uitgangsapparaat met een videokabel rechtstreeks aan op de tv en niet via het audiosysteem. Controleer vervolgens of er beeld wordt weergegeven op het tv-scherm.

    Afbeelding
    [A]:Videokabelverbinding
    [B]:Audiokabelverbinding
    [1]: Video-uitgangsapparaat (voorbeeld: Blu-ray- / dvd-speler)
    [2]: Audiosysteem (voorbeeld: AV-versterker)
    [3]: Tv


  4. Als u een reservekabel hebt, vervangt u de kabel die momenteel gebruikt wordt en controleert u of de situatie verbeterd is.
   Controleer of de verbindingskabel dit probleem veroorzaakt. Als u een reservekabel hebt, vervangt u de kabel die momenteel gebruikt wordt en controleert u of de situatie verbeterd is.
  5. Gebruik een andere invoeraansluiting van de tv.
   Controleer of de invoeraansluiting van de tv dit probleem veroorzaakt.
   Voer de onderstaande stappen uit.

   1. Verbind de kabel met een andere invoeraansluiting van de tv.
    Bijvoorbeeld: De kabel is momenteel verbonden met de invoeraansluiting component 1. → Verbind de kabel in plaats daarvan met de invoeraansluiting component 2.
   2. Druk op de Input-knop op de afstandsbediening van de tv, schakel over naar de invoermethode die overeenkomt met de invoeraansluiting die u hebt aangesloten in stap 1 en controleer of er beeld wordt weergegeven op het tv-scherm.
  6. Verbind een ander A/V-apparaat met de tv.
   Controleer of het verbonden A/V-apparaat dit probleem veroorzaakt.
   Als u een ander A/V-apparaat hebt, sluit u dat apparaat aan op dezelfde invoeraansluiting van de tv als het oorspronkelijke A/V-apparaat en controleert u of er beeld wordt weergegeven op het tv-scherm.

  7. Reset alle apparaten door de netsnoeren los te koppelen en weer aan te sluiten.
   Als dit probleem wordt veroorzaakt door externe factoren zoals uw netwerkservice of de aangesloten apparaten, kan het resetten van de apparaten de situatie verbeteren.
   Reset de apparaten en werk de software bij. Volg de onderstaande stappen om de apparaten te resetten.
   1. Schakel het aangesloten apparaat en de tv uit.
   2. Koppel het netsnoer van het apparaat en van de tv los.
   3. Zorg dat het aangesloten apparaat en de tv 30 seconden lang geen stroom hebben.
    Sluit het netsnoer van het apparaat en van de tv weer aan op het stopcontact.
   4. Schakel het aangesloten apparaat en de tv in.
  8. Herstel de fabrieksinstellingen.
   Als er nog steeds geen beeld wordt weergegeven,  reset u de tv naar de fabrieksinstellingen.
   Voor Android TV raadpleegt u  De fabrieksinstellingen van de Android-tv herstellen.

  BELANGRIJK:

  • Als uw A/V-ontvanger een conversiefunctie heeft, moet deze mogelijk via het menu worden geactiveerd indien er meer dan één verbindingstype wordt gebruikt bij de aansluiting. In de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat werd geleverd, zou u moeten kunnen opzoeken of uw A/V-ontvanger deze functie heeft.
  • Als uw A/V-ontvanger niet in staat is om signalen te converteren, zorgt u ervoor dat het type videokabel dat wordt gebruikt tussen uw bron (dvd, decoder, enzovoort) en de A/V-ontvanger exact hetzelfde type is als de videokabel die wordt gebruikt tussen de A/V-ontvanger en de televisie.
  • Een composiet- of S-Videosignaal dat wordt geconverteerd naar een component- of HDMI-signaal, wordt mogelijk niet weergegeven door auteursrechtbescherming die in het videosignaal is gecodeerd.

  De bovenstaande stappen zouden uw probleem moeten oplossen. Als u alle stappen hebt doorlopen en het probleem niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.