Artikel-ID : 00157868 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Kan er internetinhoud worden opgenomen op een USB-apparaat dat is aangesloten op de Blu-ray Disc-speler?

    BELANGRIJK: Niet alle Blu-ray Disc-spelers, Blu-ray Disc-thuisbioscoopsystemen en netwerkmediaspelers beschikken over internet- en USB-functionaliteit. Controleer de specificaties van uw product van Sony om te zien of het over de functies beschikt die hier worden beschreven.

    De vaste schijf en het USB-geheugenapparaat zijn ontworpen voor gebruik met de BD-Live-functie die u op sommige Blu-ray Disc-films kunt aantreffen, en kunnen niet worden gebruikt om andere inhoud op te nemen. Er moet een opnameapparaat worden aangesloten op de uitgang van de Blu-ray Disc-speler om de internet-video-inhoud op te nemen.

    OPMERKING: Er kan een auteursrechtelijke fout optreden als u probeert programma's op te nemen die auteursrechtelijk zijn beschermd. Deze auteursrechtelijke bescherming kan niet buiten werking worden gesteld en is geen defect.