Artikel-ID : 00080852 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Het beeld is onderbroken in het begin van de weergave van DVD- of Blu-ray Disc-films

    BELANGRIJK: Niet alle Blu-ray Disc-spelers of Blu-ray Disc thuisbioscoopsystemen hebben dezelfde mogelijkheden.

    Dat kan gebeuren als de geplaatste disc een andere resolutie heeft dan de disc die eerder werd afgespeeld. Het komt voor als de optie HDMI-resolutie in de instelling Output Video Format (Outputformaat video) van de Blu-ray Disc-speler is ingesteld op Original Resolution (Oorspronkelijke resolutie).

    Om deze tijdelijke onderbreking van het beeld te voorkomen, verander je de videoresolutie van de HDMI -uitgang naar Auto.