Artikel-ID : 00134294 / Laatst gewijzigd : 23/06/2022Afdrukken

Een Bluetooth-hoofdtelefoon koppelen met een apparaat

  BELANGRIJK: Voordat u de koppelprocedure begint, zorgt u voor het volgende:

  • De smartphone bevindt zich op maximaal 1 meter (3 voet) afstand van de headset
  • De headset is voldoende opgeladen

  Ga daarvoor als volgt te werk:

  1. Als de Bluetooth-hoofdtelefoon is ingeschakeld, schakelt u deze uit.
  2. Schakel de koppelingsmodus op de Bluetooth-hoofdtelefoon in. Houd de aan-uitknop of de knop ID SET ingedrukt.
   Afbeelding

   Laat de knop los wanneer het lampje snel begint te knipperen. De Bluetooth-hoofdtelefoon wordt in de koppelingsmodus gezet.
   Afbeelding

   OPMERKINGEN:
   • De knop die moet worden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren kan verschillen naargelang van het product dat u gebruikt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-hoofdtelefoon.
   • Na ongeveer 5 minuten wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt deze Bluetooth-hoofdtelefoon uitgeschakeld. Als de koppelingsmodus wordt geannuleerd tijdens deze procedure, begint u weer bij stap 1.
   • Wanneer de koppelingsprocedure voor de eerste keer wordt uitgevoerd, houdt u de aan-uitknop ingedrukt gedurende ongeveer 2 seconden terwijl de Bluetooth-hoofdtelefoon is uitgeschakeld.
     
  3. Gebruik het draadloze Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen en voer de koppelingsprocedure uit. De werkwijze kan verschillen naargelang van het apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw draadloze Bluetooth-apparaat.

   OPMERKINGEN:
    
   • Op het display van het draadloze Bluetooth-apparaat wordt de lijst van gedetecteerde apparaten weergegeven.
   • Op bepaalde apparaten kan de lijst met gedetecteerde apparaten niet worden weergegeven.
   • Afhankelijk van het apparaat kan de Bluetooth-verbinding automatisch tot stand worden gebracht.
  4. Selecteer het modelnummer van de hoofdtelefoon dat wordt weergegeven op het display van het draadloze Bluetooth-apparaat. Als het modelnummer van dit apparaat niet wordt weergegeven, herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

   OPMERKINGEN:
   • Als u wordt gevraagd de toegangscode in te voeren op het display van de draadloze Bluetooth-apparaten, typt u 0000 (vier keer nul). De toegangscode kan ook wachtwoord, PIN-code, PIN-nummer of paswoord worden genoemd.
     

  OPMERKINGEN:

  • Zodra de Bluetooth-apparaten zijn gekoppeld, hoeven ze niet opnieuw te worden gekoppeld, met uitzondering van de volgende gevallen:
   • De koppelingsgegevens zijn verwijderd na een reparatie, enzovoort.
   • De headset is al gekoppeld met 8 apparaten en u wilt een ander apparaat koppelen.

    Er kunnen maximaal 8 apparaten aan de met de headset worden gekoppeld. Wanneer een nieuw apparaat wordt toegevoegd terwijl er al 8 apparaten zijn gekoppeld, wordt het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door het nieuwe apparaat.

   • Wanneer de koppelingsgegevens zijn verwijderd van het Bluetooth-apparaat.
   • Wanneer de headset wordt geïnitialiseerd, worden alle koppelingsgegevens gewist.

  • De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar er kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek worden afgespeeld.