Artikel-ID : 00197309 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Een Bluetooth-luidspreker koppelen met een bronapparaat.

  Op deze pagina vindt u de instructies om uw Bluetooth-luidspreker met een bronapparaat te koppelen, bijvoorbeeld met een Walkman, smartphone, computer of tv van Sony.

  Voorbereiding
  Controleer het volgende voordat u met het koppelen begint:

  • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of Helpgids voor informatie over dit specifieke model.
  • Plaats het bronapparaat binnen een straal van een meter van de Bluetooth-luidspreker.
  • Zorg ervoor dat de Bluetooth-luidspreker en het bronapparaat beide voldoende zijn opgeladen.

  Koppelen van de Bluetooth-luidspreker

  1. Schakel de luidspreker in. Het (aan-uit)lampje gaat branden en/of het (Bluetooth-)lampje begint te knipperen. 
   OPMERKING:
   • Wanneer u de luidspreker na aankoop voor het eerst inschakelt, begint de (Bluetooth-)indicator snel te knipperen en gaat de luidspreker automatisch in de koppelingsmodus. Ga verder naar stap 3.
   • Wanneer u de luidspreker inschakelt, probeert de luidspreker een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat. Als dat apparaat in de buurt is en de Bluetooth-functie is ingeschakeld, wordt de Bluetooth-verbinding automatisch tot stand gebracht en zal het (Bluetooth-)lampje blijven branden. Wanneer u de luidspreker wilt verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, beëindig dan eerst de huidigeBluetooth-verbinding vanaf het op dit moment verbonden Bluetooth-bronapparaat.
  2. Houd de aan-uitknop (PAIRING) ingedrukt totdat u de gesproken instructies hoort en het (Bluetooth-)lampje snel begint te knipperen. De luidspreker bevindt zich nu in de koppelingsmodus. 
  3. Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-bronapparaat om de luidspreker te detecteren. 
   OPMERKING: Voltooi de procedure om het bronapparaat te koppelen binnen 5 minuten. De koppelingsmodus van de luidspreker stopt na 5 minuten. Als de koppelingsmodus stopt, moet u de koppelingsprocedure voor de luidspreker weer van voren af aan beginnen.

   Koppelen van een Bluetooth-bronapparaat:
  4. Controleer of het (Bluetooth-)lampje niet meer knippert, maar stabiel blijft branden. Als de verbinding van de luidspreker met het bronapparaat is geslaagd, zal het (Bluetooth-)lampje blijven branden.

    

  Nuttige informatie over koppelen van Bluetooth-apparaten

  Zodra de Bluetooth-apparaten zijn gekoppeld, hoeven ze niet opnieuw te worden gekoppeld, met uitzondering van de volgende gevallen:

  • Wanneer de luidspreker wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, worden alle koppelingsgegevens verwijderd.
  • De koppelingsgegevens kunnen verdwijnen na een reparatie enzovoort.
  • Als u het maximumaantal Bluetooth-apparaten dat kan worden gekoppeld, overschrijdt (circa 8), dan worden de oudste koppelingsgegevens overschreven en vervangen door de nieuwe koppelingsgegevens.
  • Wanneer de koppelingsgegevens voor de luidspreker van het Bluetooth-apparaat zijn verwijderd.