Artikel-ID : 00137927 / Laatst gewijzigd : 11/10/2018Afdrukken

Problemen oplossen voor de touchpad-afstandsbediening van de Sony Android-tv

  Het volgende artikel helpt u om veel voorkomende problemen op te lossen die met uw touchpad-afstandsbediening te maken hebben.

  Als het koppelen mislukt

  Gebruik het volgende artikel: Het lukt niet om mijn touchpad-afstandsbediening te registreren op een Sony Android-tv

  Als uw touchpad niet werkt

  OPMERKING: Wanneer de led rood knippert, kon de tv geen signaal ontvangen van de touchpad-afstandsbediening.
  Zet uw tv aan met de infraroodafstandsbediening of de aan/uit-knop.

  Wanneer u uw touchpad-afstandsbediening voor het eerst gebruikt

  Gebruik het volgende artikel:  Hoe koppel ik mijn touchpad-afstandsbediening met de Sony Android-tv?

  Wanneer u uw touchpad-afstandsbediening later gebruikt

  Gebruik de volgende stappen:

   • Vervang de batterijen

    1. Verwijder de batterijen uit de touchpad-afstandsbediening.

     OPMERKING: Zorg dat de batterijen niet leeg zijn en dat er geen problemen zijn met de contactpunten.

      De klep openen:

     De touchpad-afstandsbediening openen
      

    2. Wacht minstens 2 seconden.
    3. Plaats de batterijen weer in de touchpad-afstandsbediening.
    4. Druk op de ontgrendelknop en verwijder de afdekking.
   • Koppel de touchpad-afstandsbediening opnieuw
   1. Zet de tv aan.
   2. Druk op de knop HOME.
   3. Selecteer Settings (Instellingen).
   4. Selecteer Touchpad Remote Control settings (Instellingen voor touchpad-afstandsbediening) in de categorie Network & Accessories (Netwerk en accessoires).
   5. Selecteer Pair Touchpad Remote Control (Touchpad-afstandsbediening koppelen).
     
   • De touchpad-afstandsbediening gebruikt de 2,4 Ghz-band. Daardoor kan de communicatie in snelheid afnemen of onderbroken worden wegens storing door draadloos LAN.
    Storing door radiogolven doet zich vooral voor wanneer elektrische apparatuur zoals magnetrons of smartphones in de buurt wordt geplaatst.
   • De tv of touchpad-afstandsbediening werkt mogelijk niet bij metalen rekken door storing van de draadloze communicatie.
   • De touchpad-afstandsbediening kan alleen de tv bedienen die als laatste is gekoppeld. Er kan slechts één touchpad-afstandsbediening worden gekoppeld met de tv.
   • Aanbevolen wordt om de touchpad-afstandsbediening binnen 7 m afstand van de tv te gebruiken.
   • Wanneer u de tv uit het stopcontact haalt en weer in het stopcontact steekt, kan het enige tijd duren voordat de tv kan worden ingeschakeld. Dit geldt zelfs wanneer u op de aan/uit-knop van de afstandsbediening of de tv drukt, omdat het enige tijd duurt voordat het systeem is geïnitialiseerd. Wacht ongeveer 10 tot 20 seconden en probeer het vervolgens opnieuw.

  Verwante veelgestelde vragen (FAQ)