Artikel-ID : 00117235 / Laatst gewijzigd : 12/10/2018Afdrukken

De touchpad-afstandsbediening koppelen met de tv

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Zie 'Relevante producten' onder aan dit artikel..

  De touchpad-afstandsbediening moet eerst met de tv worden gekoppeld om de afstandsbediening te kunnen gebruiken.

  Meegeleverde touchpad-afstandsbediening

  1. Zorg ervoor dat de batterijen goed zijn geplaatst.
  2. Wanneer de zelfstudie op het scherm wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op het touchpad-gebied zoals in de zelfstudie wordt aangegeven om de koppeling uit te voeren.
   Afbeelding

  OPMERKING:

  • Bekijk de handleiding voor de touchpad-afstandsbediening in Touchpad-afstandsbediening in het bovenste deel van het startscherm.
  • Als de afstandsbediening niet werkt, zelfs niet bij het bewegen van uw vinger over het touchpad, kan het zijn dat de afstandsbediening en tv niet zijn gekoppeld. Houd de INPUT-knop op de tv gedurende minstens 5 seconden ingedrukt en registreer de touchpad-afstandsbediening die wordt weergegeven.
  • Als de melding Unable to turn Bluetooth on due to an error (Kan Bluetooth niet inschakelen vanwege fout) verschijnt, dient u contact op te nemen met de klantenservice van Sony.

  Afzonderlijk verkrijgbare touchpad-afstandsbediening

  1. Zorg ervoor dat de batterijen goed zijn geplaatst.
  2. Voer de hieronder beschreven stappen uit om de afstandsbediening te koppelen.
   1. Druk op de knop HOME op de meegeleverde infraroodafstandsbediening.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Instellingen Touchpad-afstandsbediening in de categorie NETWERK & TOEBEHOREN.
   4. Selecteer Touchpad-afstandsbediening koppelen.
   5. Tik op Ja en volg de instructies op het scherm voor het koppelen.

  OPMERKING: Raadpleeg de zelfstudie die wordt weergegeven nadat de koppeling succesvol is verlopen voor een handleiding. U kunt de handleiding ook bekijken door Touchpad-afstandsbediening te selecteren in het bovenste deel van het startscherm.