Artikel-ID : 00178644 / Laatst gewijzigd : 22/04/2024Afdrukken

Hoe kan ik mijn Bluetooth-apparaat opnieuw aan de tv koppelen?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als u uw Bluetooth-apparaat al eerder hebt gekoppeld, kunt u de verbinding verbreken zonder de gekoppelde informatie te verwijderen. Hiermee kunt u uw apparaat opnieuw aan de tv koppelen zonder het koppelingsproces opnieuw uit te voeren.

  De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken

  1. Open het scherm Settings (Instellingen). Toegang tot de Instellingen
  2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Android™ 10: Selecteer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires) → selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt loskoppelen → Disconnect (Loskoppelen).
   • Android 9: Selecteer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires) → Bluetooth settings Bluetooth®-instellingen → Registered devices (Geregistreerde apparaten) → selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt loskoppelen → Disconnect (Loskoppelen).
   • Android 8.0 of lager: Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth®-instellingen) → Registered devices (Geregistreerde apparaten) → selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt loskoppelen → Disconnect (Loskoppelen).

  Een Bluetooth-apparaat opnieuw koppelen

  1. Open het scherm Settings (Instellingen). Toegang tot de Instellingen
  2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Android 10: Selecteer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires) → selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen → Connect (Koppelen).
   • Android 9: Selecteer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires) → Bluetooth settings (Bluetooth®-instellingen) → Registered devices (Geregistreerde apparaten) → selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen → Connect (Koppelen).
   • Android 8.0 of lager: Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth®-instellingen) → Registered devices (Geregistreerde apparaten) → selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen → Connect (Koppelen).

  Gerelateerde Bluetooth®-video's