Artikel-ID : 00198390 / Laatst gewijzigd : 06/01/2021Afdrukken

De software-update (via USB-opslagapparaat) start niet automatisch

  Controleer het volgende:

  1. Controleer de status van de verlichtings-LED/status-LED op de tv.
   • Als de verlichtings-LED of status-LED  wit knippert: De software (firmware)-update is gestart. Wacht totdat de update is voltooid.
   • Als de verlichtings-LED of status-LED niet wit knippert: Ga naar stap 2.
  2. Verwijder alle USB-apparaten die op de tv zijn aangesloten. Controleer bij het verwijderen van externe harde schijven en USB-flashstations eerst of de toegangs-leds niet meer knipperen.
  3. Haal het netsnoer van de tv uit het stopcontact terwijl het tv-scherm is ingeschakeld.
  4. Sluit het USB-flashstation (met de software-update) weer aan op de USB-poort van de tv.
  5. Steek het netsnoer van de tv weer in het stopcontact.
  6. De software-update wordt automatisch gestart.


  Het USB-flashstation moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het station moet zijn geformatteerd in FAT16, FAT32, exFAT of NTFS
  • Het station moet voldoende vrije ruimte hebben voor het updatebestand
  • Het updatebestand moet worden opgeslagen in de hoofdmap van het station

  Zelfs als u de update uitvoert met een USB-stick die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan de update mislukken. Dit heeft te maken met de grootte en de mapstructuur van andere bestanden op de stick. Als de update mislukt, verwijdert u alle andere bestanden en probeert u het opnieuw met een USB-stick waar alleen het updatebestand op staat. Als de update nog steeds mislukt, formatteert u de USB-stick naar FAT32 en probeert u het opnieuw.

  Controleer het volgende:

  1. Controleer de status van de verlichtings-LED/status-LED op de tv.
   • Als de verlichtings-LED of status-LED  wit knippert: De software (firmware)-update is gestart. Wacht totdat de update is voltooid.
   • Als de verlichtings-LED of status-LED niet wit knippert: Ga naar stap 2.
  2. Verwijder alle USB-apparaten die op de tv zijn aangesloten. Controleer bij het verwijderen van externe harde schijven en USB-flashstations eerst of de toegangs-leds niet meer knipperen.
  3. Haal het netsnoer van de tv uit het stopcontact terwijl het tv-scherm is ingeschakeld.
  4. Sluit het USB-flashstation (met de software-update) weer aan op de USB-poort van de tv.
  5. Steek het netsnoer van de tv weer in het stopcontact.
  6. De software-update wordt automatisch gestart.


  Het USB-flashstation moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het station moet zijn geformatteerd in FAT16, FAT32, exFAT of NTFS
  • Het station moet voldoende vrije ruimte hebben voor het updatebestand
  • Het updatebestand moet worden opgeslagen in de hoofdmap van het station

  Zelfs als u de update uitvoert met een USB-stick die aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan de update mislukken. Dit heeft te maken met de grootte en de mapstructuur van andere bestanden op de stick. Als de update mislukt, verwijdert u alle andere bestanden en probeert u het opnieuw met een USB-stick waar alleen het updatebestand op staat. Als de update nog steeds mislukt, formatteert u de USB-stick naar FAT32 en probeert u het opnieuw.