Artikel-ID : 00082579 / Laatst gewijzigd : 14/04/2022Afdrukken

De iMediaShare-toepassing gebruiken op een iPhone met de functie Wi-Fi Direct

  Alvorens te beginnen:

  • Voor informatie over het gebruiken van de iMediaShare-app op je iPhone, bezoek je de website van Apple op of neem je contact op met je iPhone-verkoper.
  • Hoewel de iMediaShare-software verschillende mediaformaten ondersteunt, zal het in deze oplossing gebruikte voorbeeld je in staat stellen foto's direct weer te geven met Wi-Fi Direct.
  1. Zorg ervoor dat de Wi-Fi Direct-functie is ingesteld.
  2. Selecteer iMediaShare vanuit de applicatielijst
   imediashare icon on iOS
    
  3. Selecteer Camera rol
   Camera roll screenshot
    
  4. Selecteer de map die het gewenste bestand bevat.
  5. Selecteer de gewenste afbeelding of het gewenste bestand.
   photo library example
    
  6. Selecteer BRAVIA.
   selecting BRAVIA tv in screen selector
    
  7. Het geselecteerde beeld wordt op de TV weergegeven.