Artikel-ID : 00136209 / Laatst gewijzigd : 18/05/2022Afdrukken

De video-inhoud van een USB-opslagapparaat wordt niet weergegeven in de video- of mediaspeler-app voor Android TV™/Google TV™ van Sony.

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Dit gebeurt wanneer u een USB-opslagapparaat aansluit op uw tv wanneer u de Video-app gebruikt. Uw video's worden mogelijk niet weergegeven en het bericht No items. Videos stored on your USB mass storage will appear here (Geen items. Video's die zijn opgeslagen op uw USB-opslagapparaat worden hier weergegeven) verschijnt.

    Laat de tv uw video's herkennen en laden. De laadtijd hangt af van het tv-model en het aantal video's dat op uw USB-apparaat is opgeslagen.

    Opmerking: Afhankelijk van het model, kan het scherm herhaaldelijk worden bijgewerkt totdat alle inhoud is geladen.