Artikel-ID : 00204893 / Laatst gewijzigd : 26/08/2019Afdrukken

Ik kan de USB HDD voor opnemen niet herkennen of registreren

  Controleer het volgende:

  1. Controleer of de USB HDD compatibel is met de Android TV van Sony voor opnamen.
   Bij de volgende veelgestelde vragen vindt u meer informatie:
   Welke typen harde schijven met USB-aansluiting zijn compatibel met Android TV?
  2. Controleer of de USB HDD is aangesloten op de blauwe USB-poort met het label HDD REC.
   OPMERKING: U kunt het USB HDD-apparaat niet aansluiten via een USB-hub.
  3. Controleer of de USB HDD niet wordt herkend als Device storage (Apparaatopslag).
   1. Kies Storage & reset (Opslag en resetten) om te controleren of de USB HDD niet wordt herkend als Device storage (Apparaatopslag).
    1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
    2. Selecteer Settings (Instellingen).
    3. Selecteer Storage & reset (Opslag en resetten) in de categorie TV.
     OPMERKING: Als de USB HDD correct wordt gezien als opnameapparaat, wordt deze weergegeven als HDD voor opnemen of wordt er niets weergegeven op het scherm Storage & reset (Opslag en resetten). De weergaveprocedures kunnen afwijken, afhankelijk van het model of de softwareversie van de tv.
   2. Indien de USB HDD staat geregistreerd als Device storage (Apparaatopslag) (niet geregistreerd als de HDD voor opnemen), kunt u de USB HDD aan de hand van de volgende methode formatteren en registreren als harde schijf voor opnemen.

    WAARSCHUWING: De apparatuur kan beschadigd raken. Verwijder de HDD niet tijdens het formatteren van de USB HDD. Het is mogelijkdat gegevens verloren gaan. Maak daarom altijd een back-up voordat u de schijf gaat formatteren.
    1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
    2. Selecteer Settings (Instellingen).
    3. Selecteer Storage & reset (Opslag en resetten) in de categorie TV.
    4. Selecteer de USB HDD die is geregistreerd als Device storage (Apparaatopslag).
    5. Selecteer Erase & format (Wissen en formatteren).
    6. Selecteer Format (Formatteren).
    7. Sluit de USB HDD aan op de blauwe USB-poort die is aangemerkt als HDD REC.
    8. Wanneer het bericht USB drive connected (USB-schijf aangesloten) verschijnt, selecteert u Registreren voor opnemen en drukt u op de knop Enter. Volg vervolgens de instructies op het scherm om de registratie van de HDD te voltooien.
  4. Voer een HDD-prestatiecontrole uit aan de hand van de volgende methode.
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Configuratie opnameapparaat in de categorie Netwerk & Toebehoren.
   4. Voer de HDD-prestatiecontrole uit.
  5. Koppel de USB-kabel van de USB HDD los en sluit deze weer aan.
   WAARSCHUWING: De apparatuur kan beschadigd raken. Zorg ervoor dat de HDD is uitgeschakeld voordat u de kabel loskoppelt. Indien de USB HDD na enige tijd niet is uitgeschakeld, dient u te controleren of het toegangslampje niet knippert (maar continu brandt) wanneer u de kabel loskoppelt. Indien u de kabel loskoppelt terwijl het toegangslampje knippert, kunt u schade aanbrengen aan de HDD.
  6. Trek de stekker van het netsnoer van de tv uit het stopcontact en steek deze weer in het stopcontact.  
   WAARSCHUWING: De apparatuur kan beschadigd raken. Voordat u de kabel loskoppelt, dient u te controleren of de USB HDD is uitgeschakeld. Indien de USB HDD na enige tijd niet is uitgeschakeld, dient u te controleren of het toegangslampje niet knippert (maar continu brandt) wanneer u de kabel loskoppelt. Indien u de kabel loskoppelt terwijl het toegangslampje knippert, kunt u schade aanbrengen aan de HDD.