Artikel-ID : 00197507 / Laatst gewijzigd : 03/02/2022Afdrukken

Koppelprocedure voor Android-apparaten (smartphones, tablets enzovoort)

  Op deze pagina vindt u de instructies voor het koppelen van uw Android-apparaat met uw Bluetooth-audioapparaat.

  1. Veeg op uw Android-apparaat omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
  2. Selecteer  Instellingen.
  3. Selecteer Aangesloten apparaten of Apparaataansluiting.
   OPMERKING: Als deze opties niet worden weergegeven, gaat u naar stap 5.
  4. Selecteer Verbindingsvoorkeuren.

   OPMERKINGEN: 

   • Als de verbindingsvoorkeuren niet worden weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.
   • Als Pair new device (Nieuw apparaat koppelen) wordt weergegeven, selecteert u die instelling en gaat u verder met stap 7.

   

  1. Selecteer Bluetooth.

   

  1. Schakel de Bluetooth-functie in.
   OPMERKING: Als de Bluetooth-functie al staat ingesteld op Aan, stelt u deze functie één keer in op Uit en meteen daarna weer op Aan.

   

  1. Selecteer in de lijst met beschikbare apparaten de naam van het apparaat dat u wilt koppelen.

   

  1. Selecteer PAIR (Koppelen).

   

  1. Wanneer het koppelingsproces is voltooid, staat het woord Actief onder de naam van het apparaat.

   OPMERKING: Als er een sleutel (of toegangscode, PIN-code, PIN-nummer, wachtwoord enzovoort) nodig is, voer dan 0000 in.