Artikel-ID : 00137880 / Laatst gewijzigd : 21/06/2022Afdrukken

De touchpad-afstandsbediening werkt niet meer sinds de firmware van de tv is bijgewerkt

  Indien uw touchpad-afstandsbediening niet meer werkt nadat u een firmware-update hebt uitgevoerd, probeert u een van de volgende stappen:

  1. Gebruik de infrarood-afstandsbediening om Bluetooth uit/aan te zetten in de Bluetooth-instellingen.
   1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) in de categorie NETWORK & ACCESSORIES (Netwerk en accessoires).
   4. Selecteer Bluetooth.
   5. Selecteer Off (Uit) en zet de instelling vervolgens weer op On (Aan).
  2. Haal het netsnoer van de tv uit het stopcontact en steek deze vervolgens weer in het stopcontact.