Artikel-ID : 00186380 / Laatst gewijzigd : 11/10/2017Afdrukken

Het lampje van de actieve 3D-bril knippert groen; er is echter geen 3D-afbeelding te zien

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten en/of besturingssystemen. Controleer het gedeelte Relevante producten en categorieën in dit artikel voordat u deze stappen uitvoert.

  U dient de bril opnieuw bij de tv te registreren.

  Volg de onderstaande stappen om de 3D-brillen te registreren:

  1. Zet de tv uit.
  2. Houd de bril op een afstand van minder dan 50 cm van de tv en zet de tv aan.
  3. Houd de aan-uitknop of het lampje op de 3D-bril 2 seconden ingedrukt. De 3D-bril is nu ingeschakeld en het registratieproces begint (dit is te herkennen aan de aan-uitknop of het lampje dat groen en geel knippert). Zodra het registratieproces is voltooid, brandt er 3 seconden lang een groen lampje.

  OPMERKING: Controleer de batterij van de 3D-bril en vervang deze, tenzij het een ingebouwde batterij is.

  Aanvullende stappen voor het oplossen van problemen indien de bovenstaande stappen niet werken

  1. Stel de Bluetooth-instellingen van de Android TV in op Uit.

   OPMERKING: Raadpleeg de handleiding van het product voor modelspecifieke informatie over het uitschakelen van de Bluetooth-functie van de Android TV.

  2. Start de Android TV opnieuw .
  3. Stel de Bluetooth-instellingen van de Android TV in op Aan.
  4. Stel de Android TV in op de ingang waar het 3D-signaal is gedetecteerd.
  5. Nadat het 3D-signaal is gedetecteerd, houdt u de aan-uitknop op de 3D-bril ingedrukt.

  Als het probleem zich blijft voordoen nadat u alle stappen in dit artikel hebt geprobeerd, kan dit betekenen dat de 3D-bril moet worden vervangen.