Artikel-ID : 00178700 / Laatst gewijzigd : 14/05/2023Afdrukken

Een Google-account toevoegen aan de Sony Android-tv

  OPMERKING:

  Voer de onderstaande stappen uit om een Google-account in te stellen of toe te voegen aan een Android TV.

  OPMERKING: Het scherm kan afwijken, afhankelijk van het apparaat of besturingssysteem. De volgende afbeelding is een voorbeeld.

  1. Druk op de tv-afstandsbediening op de knop HOME.

   Afbeelding 

  2. Selecteer Instellingen.

   Afbeelding

  3. Selecteer Add account (Account toevoegen) in de categorieën Personal (Persoonlijk) of Accounts.

   Afbeelding 
  4. Selecteer Google wanneer het scherm met account-opties wordt weergegeven.

   Afbeelding 
  5. Voer het e-mailadres in en selecteer NEXT (Volgende).

   Afbeelding 

   OPMERKING: Gebruik de navigatieknoppen om het toetsenbord op het scherm te gebruiken en druk op de middelste knop om te selecteren.

   Afbeelding

  6. Voer het wachtwoord in en selecteer NEXT (Volgende).

   Afbeelding
    
  7. Nadat Signing In (Aanmelden) op het scherm is verschenen, verschijnt de melding Success (Gelukt), waarna de procedure is afgerond.

   Afbeelding

   Nadat u bent ingelogd, zal het Google-pictogram met de g worden weergegeven, samen met het e-mailadres waarmee u bent ingelogd.

   Afbeelding

  OPMERKING: U kunt uw account verwijderen of synchroniseren (alleen voor Android OS7(N)) of uw apps synchroniseren door het Google-pictogram te selecteren.