Artikel-ID : 00261006 / Laatst gewijzigd : 07/03/2023Afdrukken

Wanneer ik inhoud selecteer in de app Amazon Prime Video, hoor ik wel geluid, maar maar loopt het scherm vast

    BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

    Het scherm kan vastlopen als u de app Amazon Prime Video gebruikt nadat u naar een andere app bent overgeschakeld, en vervolgens snel terugschakelt naar Amazon Prime Video. U lost dit op door op de knop BACK (TERUG) op de afstandsbediening van de tv te drukken. Hiermee sluit u de app af en start u de app Amazon Prime opnieuw op.

    OPMERKINGEN:

    • Hoewel u hiermee het probleem oplost, kan het probleem zich opnieuw voordoen als u dezelfde omstandigheden herhaalt die het vastlopen veroorzaken.
    • Dit probleem wordt later opgelost bij een update van de app Amazon Prime Video.