Artikel-ID : 00205154 / Laatst gewijzigd : 12/05/2023Afdrukken

Waarom kan ik de optie Wi-Fi op de Android TV van Sony niet gebruiken?

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  U ziet mogelijk de volgende foutmelding wanneer u via Wi-Fi verbinding probeert te maken met uw router: 'The system has encountered an error, please contact Sony.' (Het systeem heeft een fout aangetroffen, neem contact op met Sony)

  1. Als u geen verbinding kunt maken via deze optie, probeert u uw tv opnieuw in te stellen door de aan-uitknop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt te houden.
   • U kunt het netsnoer ook uit het stopcontact trekken, 30 seconden wachten en het vervolgens weer in het stopcontact steken.
  2. Als hiermee het probleem niet is opgelost, herstelt u de fabrieksinstellingen.
  3. Neem contact met onsop als het probleem zich blijft voordoen.

  .