Artikel-ID : 00116861 / Laatst gewijzigd : 25/11/2021Afdrukken

Hoe kan ik automatische updates in- of uitschakelen?

  Ervan uitgaande dat u tijdens de eerste instellingen van de tv akkoord bent gegaan met het privacybeleid van Sony, staat de instelling Automatisch software download van uw tv standaard op Aan. Dit betekent dat zodra er een update beschikbaar is voor uw apparaat, als het apparaat is aangesloten op een netwerk met internettoegang, deze update automatisch wordt gedownload. Als u ervoor kiest om deze instelling op Uit te zetten, dient u handmatig te controleren of er updates voor uw tv beschikbaar zijn.

  BELANGRIJK:

  • Sony en Google voorzien u van belangrijke updates voor uw tv, waaronder essentiële functies en toepassingen, oplossingen voor programmeerfoutjes en prestatieverbeteringen. We raden met klem aan dat u deze instelling op Aan laat staan.
  • Als u tijdens de eerste instellingen van uw tv niet akkoord bent gegaan met het privacybeleid van Sony, staan automatische updates op Uit.

  Doorloop de onderstaande procedure om de instelling Automatisch software download te wijzigen.

  1. Druk op uw afstandsbediening op de knop HOME

   HOME-knop op afstandsbediening

  2. Selecteer vervolgens Help in het menuvak Instellingen

   Help-menu

   Voor Android Oreo (OSV-O) staat het Instellingen-pictogram in de rechterbovenhoek. 
   Settings icon​​​

  3. In het Help-menu scrolt u omlaag totdat u Update systeemsoftware vindt onder Systeem

   Update-menu

  4. Zet tot slot in het scherm Update systeemsoftware de optie Automatisch software downloads op de gewenste instelling (ofwel Aan ofwel Uit).

  Automatische updates

  OPMERKING:

  • De hier afgebeelde screenshots zijn alleen bedoeld ter illustratie. Het daadwerkelijke scherm kan enigszins afwijken, afhankelijk van uw land, model of firmwareversie.
  • Zelfs als Automatic software download (Automatische softwaredownloads) op ON (Aan) staat, ontvangt de tv pas software-updates via internet zodra u akkoord gaat met het Privacybeleid van Sony. U kunt het Privacybeleid van Sony op elk moment bekijken en accepteren via: [Home] > [Help] > [Privacy Setting] (Startscherm > Help > Privacy-instelling)
  • Als u tijdens de eerste instellingen van uw tv niet akkoord bent gegaan met het privacybeleid van Sony, gaat u als volgt te werk om ervoor te zorgen dat u firmware-updates ontvangt:
   1. Ga akkoord met het Privacybeleid van Sony via [Home] > [Help] > [Privacy Setting] (Startscherm > Help > Privacy-instelling)
   2. Zorg dat de instelling Automatic software download (Automatische softwaredownloads) op ON (Aan) staat. Dit kunt u controleren via [Home] > [Help] > [System software update] > [Automatic software download] (Startscherm > Help > Systeemsoftware-update > Automatische softwaredownloads)
   3. Controleer eenmaal handmatig of er updates zijn via [Home] > [Help] > System software update] > [Check for a system software update] (Startscherm > Help > Systeemsoftware-update > Controleren of er een systeemsoftware-update is)