Artikel-ID : 00155822 / Laatst gewijzigd : 27/08/2021Afdrukken

De helderheid van het scherm neemt toe wanneer een menu-item of ondertiteling wordt weergegeven op mijn tv

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Dit gebeurt omdat de functie Dynamic Backlight Control (Dynamische tegenlichtregeling) de helderheid van het scherm aanpast wanneer er menu-items (op het scherm) of ondertiteling worden gedetecteerd. Wijzig de volgende instellingen om dit effect te minimaliseren:

  1. Druk op de knop Home (Start) op de meegeleverde tv-afstandsbediening.
  2. Selecteer het pictogram Settings tandwielpictogram (Instellingen).
  3. De volgende stappen zullen variëren. Ga verder volgens de opties in het TV-menu:
   • Selecteer Picture & Display → Picture adjustments → Advanced settings → Brightness (Beeld en weergave → Beeldaanpassingen → Geavanceerde instellingen → Helderheid).
   • Selecteer Display & Sound → Picture → Advanced settings → Brightness (Weergave en geluid → Beeld → Geavanceerde instellingen → Helderheid).
   • Selecteer Display → Picture → Advanced settings → Brightness (Weergave → Beeld → Geavanceerde instellingen → Helderheid).
  4. Stel Adv. contrast enhancer (Geav. Contrastoptimalisatie) in op Low (Laag) of Off (Uit).