Artikel-ID : 00238858 / Laatst gewijzigd : 22/01/2020Afdrukken

Het bericht 'Error: Er is een fout opgetreden in het systeem. Er wordt 'Please contact Sony' (Neem contact op met Sony) weergegeven op de tv

    Als dit bericht wordt weergegeven: 'Error: The system has encountered an error. Please contact Sony' (Fout: Er is een fout opgetreden. Neem contact op met Sony), haalt u de stroom van de tv en sluit u de tv weer aan op het stopcontact.