Artikel-ID : 00149973 / Laatst gewijzigd : 18/12/2022Afdrukken

Screen mirroring (Scherm spiegelen) werkt niet

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Als Schermreproductie niet werkt, volg dan deze stappen voor probleemoplossing:

  1. Controleer of zowel uw tv als uw apparaat compatibel zijn met de functie Schermreproductie (voor het spiegelen van het scherm).
   U kunt controleren of uw apparaten compatibel zijn met de functie Schermreproductie, of met alternatieve methoden voor het delen van het scherm. Raadpleeg hiervoor sectie 2. Compatibele apparaten en alternatieve methoden in het artikel How to use the Screen mirroring function on my BRAVIA TV (Wat is screen mirroring en hoe gebruik ik het op mijn BRAVIA-TV?).
    
  2. Controleer of de ingang van de tv is ingesteld op Screen mirroring (Schermreproductie) en of de installatie van uw mobiele apparaat is voltooid.
   • Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte How to use the function (de functie gebruiken) in het artikel How to use the Screen mirroring function on my BRAVIA TV (Zie ook het Nederlandstalige artikel: 'Wat is screen mirroring en hoe gebruik ik het?').
   • Zorg dat er geen andere draadloze apparaten verbonden zijn met het mobiele apparaat voordat u de Screen mirroring-functie van de tv instelt.
     
  3. Start uw smartphone opnieuw op. 
   Hier is een voorbeeld van een Xperia-telefoon. Voor informatie over de bediening raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het mobiele apparaat.
   1. Houd de aan-uitknop van het mobiele apparaat een paar seconden ingedrukt.
   2. Tik op Turn off (Uitschakelen).
   3. Houd de aan-uitknop van het mobiele apparaat opnieuw een paar seconden ingedrukt en schakel de stroom in.
     
  4. Start de BRAVIA-TV opnieuw op.
   • Voor Android TV™: Houd met de meegeleverde afstandsbediening de aan-uitknop ingedrukt om de tv opnieuw op te starten.
   • Voor andere tv's: 
    1. Schakel de tv uit en haal het netsnoer uit het stopcontact.
    2. Wacht ongeveer 2 minuten, sluit het netsnoer weer aan op het stopcontact en schakel de tv in.
      
  5. Voor Android TV stelt u de Bluetooth-instellingen van de tv als volgt in op Uit:
   1. Druk op de knop HOME van de meegeleverde afstandsbediening.
   2. Scrol omlaag naar Settings (Instellingen) en druk op de knop Select (Kies).
   3. Scrol omlaag naar NETWORK & ACCESSORIES (Netwerk & Toebehoren).
   4. Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) en druk op de knop Select (Kies).
   5. Selecteer Bluetooth On (Bluetooth aan) en druk op de knop Select (Kies).
   6. Markeer Off (Uit) en druk op de knop Select (Kies).
     
  6. Als het probleem niet is opgelost of als de verbinding instabiel is, probeert u een van de volgende alternatieve methoden:


  Aanvullende informatie over schermreproductie

  • De videokwaliteit kan lager zijn door omgevingsinvloeden.
  • Voor deze functie is het niet nodig om een wachtwoord in te voeren. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, schakelt u de Wi-Fi Direct-modus van het mobiele apparaat uit, indien het daarover beschikt.
  • Bepaalde BRAVIA-TV’s en mobiele Xperia-apparaten zijn compatibel met schermreproductie via de Miracast-technologie. Bij gebruik van mobiele apparaten van andere fabrikanten kan de werking van deze Schermreproductie-functie niet worden gegarandeerd.