Artikel-ID : 00122748 / Laatst gewijzigd : 05/05/2017Afdrukken

Waarom wordt mijn stem of spraakinvoer herkend als een andere taal?

  Als uw stem of spraakinvoer wordt herkend als een andere taal, kan dat worden veroorzaakt doordat de taalinstelling verkeerd is geconfigureerd. Om de taal voor spraak te wijzigen:

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Onder de categorie System Preferences (Systeemvoorkeuren) selecteert u Speech (Spraak).
  4. Selecteer Language (Taal).
  5. Selecteer in het menu Language (Taal) uw gewenste taal.