Artikel-ID : 00182875 / Laatst gewijzigd : 21/09/2022Afdrukken

De Android TV werkt niet naar behoren na de software-update.

  Als onderstaande problemen optreden na een software-update, probeer dan de oplossingen die van toepassing zijn.

  OPMERKING: Als de problemen niet zijn opgelost na het proberen van onderstaande oplossingen, keer dan terug naar de pagina waarop u hierheen werd verwezen en lees de andere items.


  •  Geluid wordt regelmatig onderbroken
   Controleer de instelling beeldherstelmodus en zet deze op Uit als deze On (Aan) staat.

   1. Druk op de knop Home op de afstandsbediening.
   2. Selecteer Instellingen in de categorie Systeemvoorkeuren.
   3. Selecteer Winkelmodusinstellingen.
   4. Selecteer Beeldherstelmodus.
   5. Stel in op Uit.
     
  • Tv gaat in demomodus
   Controleer de instelling demomodus en zet deze op Uit als deze On (Aan) staat.

   Om de instelling te controleren en te configureren, raadpleegt u  De demomodus op de tv uitschakelen of afsluiten (Android TV / WxxxB-serie / XxxxB-serie)
    
  • Programmagids wordt niet weergegeven of is verouderd / Opname kan niet worden uitgevoerd
   Controleer de instelling voor het ophalen van de tijd en stel deze in op On (Aan) of Netwerktijd gebruiken als deze Uit staat.

   1. Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
   2. Selecteer Settings (Instellingen).
   3. Selecteer Date & Time (Datum en tijd) in de categorie SYSTEEMVOORKEUREN.
   4. Selecteer Automatic date & time (Automatische datum en tijd).
   5. Stel in op On (Aan) of op Netwerktijd gebruiken.
    OPMERKING: Als u On (Aan) selecteert, stelt u Tijdsynchronisatie in op Use network-provided time (Tijd van het netwerk gebruiken).
     
  • Opgenomen titels zijn verdwenen uit de titellijst
   Controleer de weergave-instelling van de titellijst.

   1. Druk op de afstandsbediening op de knop TITLE LIST.
    Als de afstandsbediening geen knop met TITLE LIST heeft, drukt u op de knop HOME, selecteert u Titellijst en drukt u op de knop Enter Afbeelding.
   2. Druk op de afstandsbediening op de knop ACTION MENU, selecteer Filter en druk op de knop Enter Afbeelding.
    Afbeelding

   3. Als Geen afspeelopties of Afgespeeld uit is (geen vinkje), drukt u op de knop Enter Afbeelding om deze in te schakelen (vinkje wordt weergegeven).
    Afbeelding

   4. Controleer of de titels worden weergegeven in de Titellijst
    OPMERKING: Zorg dat ALLE is geselecteerd als genre in het menu aan de linkerkant van het scherm.
    Afbeelding