Artikel-ID : 00197478 / Laatst gewijzigd : 21/09/2023Afdrukken

Koppelen van Mac OS-apparaten.

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Wilt u uw Bluetooth-koptelefoon of draadloze speakers van Sony aansluiten op uw Mac?

  In deze beknopte handleiding worden de stappen beschreven voor het koppelen van uw apparaten van Sony aan uw MacOS-computer, het aanpassen van de geluidsinstellingen en wat u moet doen als uw koptelefoon niet in de Bluetooth-lijst staat.

  Bluetooth-koptelefoons of -speakers van Sony aansluiten op uw Mac

  StappenInstructies

  1. Zet uw apparaat van Sony in de koppelmodus.

  Raadpleeg de Helpgids van uw apparaat van Sony voor instructies over het activeren van de koppelmodus.

  • Voorbeeld WH-1000XM5: Houd de aan-uitknop 7 seconden ingedrukt om de koppelmodus te activeren
  • Voorbeeld SRS-XB41: Houd de aan-uitknop / PAIRING-knop (Koppelen) ingedrukt totdat u de gesproken instructies hoort en het Bluetooth-lampje snel begint te knipperen.

  2. Open op uw Mac 'System Preferences (Systeemvoorkeuren)'.

  Klik op het Apple-menu in de linkerbovenhoek van uw Mac-scherm en selecteer 'System Preferences (Systeemvoorkeuren)'.

  3. Open 'Bluetooth'.

  Zoek en klik in het venster Systeemvoorkeuren op 'Bluetooth'.

  4. Schakel Bluetooth in als dit nog niet is ingeschakeld.

  Als Bluetooth is uitgeschakeld, klikt u op de knop 'Turn Bluetooth On (Bluetooth inschakelen)'.

  5. Zoek uw apparaat van Sony in de lijst.

  Uw Mac begint te zoeken naar Bluetooth-apparaten in de buurt. Zoek uw koptelefoon of speakers van Sony.

  6. Klik op de naam van uw apparaat van Sony en volg de instructies op het scherm.

  Klik op de naam van uw apparaat van Sony in de lijst en volg de aanwijzingen op het scherm om het koppelingsproces te voltooien. Mogelijk wordt u gevraagd een pincode of wachtwoordsleutel in te voeren (0000).

  7. Geslaagde verbinding: Uw apparaat van Sony wordt weergegeven als 'Verbonden.'

  Als uw apparaat van Sony eenmaal is gekoppeld, wordt het weergegeven als 'Verbonden' in de Bluetooth-voorkeuren.

  8. Selecteer de juiste Geluiduitvoer

  Als u de audio-uitvoer van uw Mac wilt wijzigen naar uw nieuwe gekoppelde apparaat van Sony, klikt u op het volumepictogram in de menubalk en kiest u uw apparaat van Sony in de lijst.

  Geluidsvoorkeuren

  Ga voor geavanceerde geluidsinstellingen terug naar 'System Preferences' (Systeemvoorkeuren), selecteer 'Sound' (Geluid) en ga naar het tabblad 'Output' (Uitvoer). Hier kunt u de instellingen voor volume en geluidskwaliteit aanpassen.

  Raadpleeg voor meer informatie de ondersteuningswebsite van Apple voor informatie over het verbinden van een Bluetooth-apparaat met uw Mac


  Problemen oplossen: als uw Sony-koptelefoon of -speaker niet in de Bluetooth-lijst staat

  1. Probeer de koppelmodus opnieuw uit te voeren: Zet uw Sony-koptelefoon of -speakers terug in de koppelmodus en probeer het koppelingsproces opnieuw.
  2. Bluetooth opnieuw starten: Als het probleem zich blijft voordoen, schakelt u het Bluetooth van uw Mac uit en weer in of start u uw Mac opnieuw op.
  3. Firmware bijwerken: Controleer op firmware-updates voor uw apparaat van Sony op de officiële ondersteuningswebsite van Sony. Het bijwerken van de firmware kan compatibiliteitsproblemen oplossen.

  Raadpleeg de ondersteuningswebsite van Apple voor meer informatie over probleemoplossing of apparaatspecifieke instructies.