Artikel-ID : 00236591 / Laatst gewijzigd : 06/10/2023Afdrukken

Mijn Bluetooth-afstandsbediening werkt niet goed na het aansluiten van een DUALSHOCK4-controller op de tv via Bluetooth

Kan de tv niet bedienen met een Bluetooth-afstandsbediening. Het duurt lang om de Bluetooth-afstandsbediening te bedienen. Kan DUALSHOCK4 niet ontkoppelen en loskoppelen.

  BELANGRIJK:

  • Dit artikel heeft alleen betrekking op specifieke producten en/of besturingssystemen. Raadpleeg het gedeelte Producten en categorieën waar dit artikel op van toepassing is.
  • Omdat de PlayStation Now-service wordt beëindigd, worden DUALSHOCK-controllers niet langer ondersteund.
   Voor meer informatie raadpleegt u De DUALSHOCK4 verbinden met een Android TV™.

  Wat moet ik doen als uw Bluetooth-afstandsbediening niet werkt wanneer de DUALSHOCK4 op de tv is aangesloten?

  Als u DUALSHOCK4 met de tv hebt verbonden via Bluetooth, haalt u de stekker van de tv uit het stopcontact, sluit u deze weer aan en ontkoppelt u DUALSHOCK4 als volgt:

  1. Open het scherm Settings (Instellingen). Toegang tot de Instellingen
  2. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Selecteer Remotes and accessories (Afstandsbediening en accessoires) → (Naam Bluetooth-apparaat) Wireless Controller (Draadloze controller) → Disconnect (De verbinding verbreken). (Android™ 10)
   • Kies Remotes & Accessories (Afstandsbediening en accessoires) → Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) → Wireless Controller (Draadloze controller) → Unpair (Ontkoppelen) →OK. (Android 9)
   • Selecteer Bluetooth settings (Bluetooth-instellingen) → Wireless Controller (Draadloze controller) → Unpair (Ontkoppelen) → OK. (Android 8.0)