Artikel-ID : 00256732 / Laatst gewijzigd : 30/08/2023Afdrukken

Een software-update voor de afstandsbediening van de tv uitvoeren

  BELANGRIJK: Dit artikel is alleen van toepassing op specifieke producten. Controleer de toepasselijke producten bovenaan dit artikel.

  Volg de onderstaande stappen om een software-update voor de afstandsbediening van de tv uit te voeren: 

  1. Druk op de toets HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer  Settings (Instellingen).
  3. De volgende stappen zijn afhankelijk van de menu-opties van uw tv:
   • Selecteer Remotes & Accessories (Afstandsbedieningen en accessoires) → Afstandsbediening → Software-update.
   • Selecteer Afstandsbediening of Spraakgestuurde afstandsbedieningSoftware-update.
   • Selecteer Instellingen Touchpad-afstandsbediening → Software-update.

  OPMERKINGEN:

  • Als het bericht 'Do you want to update your remote control now?' (Wilt u uw afstandsbediening nu bijwerken?) wordt weergegeven, kunt u de software van de afstandsbediening bijwerken. Volg de instructies op het scherm en bedien de afstandsbediening.
  • Als de software-update van de afstandsbediening wordt uitgevoerd maar steeds mislukt, is de batterij mogelijk bijna leeg. Vervang de batterijen en probeer de software van de afstandsbediening opnieuw bij te werken.
  • Als het bericht 'Please use a Voice Remote Control to select this item' (Gebruik een spraakgestuurde afstandsbediening om dit item te selecteren) wordt weergegeven, is de Bluetooth-functie mogelijk tijdelijk vastgelopen. Verwijder de batterijen en plaats ze terug of reset de tv en probeer vervolgens de software van de afstandsbediening opnieuw bij te werken.
  • Als het bericht 'Uw software is bijgewerkt' wordt weergegeven, hoeft u de software niet bij te werken.