Artikel-ID : 00117247 / Laatst gewijzigd : 08/05/2017Afdrukken

Wanneer is de HDD-opnamefunctie beschikbaar op mijn Sony Android-tv?

    Deze functie zal beschikbaar worden gemaakt via een software update. Om deze dienst in te schakelen, raden we aan dat uw tv verbonden is met internet. 

    U kunt uw tv bijwerken via de automatische software-update of door de software handmatig te downloaden via onze ondersteuningswebsite. Voor meer informatie raadpleegt u het volgende artikel waarin wordt uitgelegd hoe u firmware of software bijwerkt voor uw Sony Android-tv .

    Herziening: 19 Februari 2016