Artikel-ID : 00122893 / Laatst gewijzigd : 09/08/2017Afdrukken

Hoe kan ik zien hoeveel opslagruimte een app in beslag neemt nadat deze is geïnstalleerd?

  Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer Apps in de categorie Tv.
  4. Selecteer Downloaded apps (Gedownloade apps).
  5. Selecteer de desbetreffende app.