Artikel-ID : 00122699 / Laatst gewijzigd : 05/05/2017Afdrukken

De tv gedraagt zich onverwacht wanneer ik op de knop “TV” op de afstandsbediening druk

    Mogelijk hebt u per ongeluk de knop "TV" op uw afstandsbediening toegewezen aan een externe ingang, waardoor uw tv zich anders gedraagt dan uw bedoeling was. Misschien is bijvoorbeeld de knop "TV" zo ingesteld dat de HDMI-ingang wordt geselecteerd telkens wanneer de knop TV wordt gebruikt.

    Als u de knop "TV" hebt toegewezen aan een ingang die u wilt wijzigen, past u de gebruikersinstellingen aan door het volgende pad te gebruiken:

    [HOME] (Startscherm) > [Settings] (Instellingen) > [External inputs] (Externe ingangen) > [Customise TV key] (Tv-toets aanpassen) > selecteer de gewenste optie.