Artikel-ID : 00141206 / Laatst gewijzigd : 03/08/2022Afdrukken

De internetbrowser (Vewd Browser) openen en gebruiken op de Android TV van Sony

  BELANGRIJK:


  Over de tv-browser Vewd

  Overzicht

  De browser openen en gebruiken

  Instructievideo

  Bekijk de gedetailleerde instructies in de volgende video.

  Inhoud van deze video:

  • 00:36 - 1. De tv-browser Vewd starten
  • 01:23 - 2. De cursor verplaatsen en het gewenste item selecteren
  • 02:49 - 3. Op het scherm scrollen
  • 03:20 - 4. Tekst invoeren
  • 03:57 - 5. Op trefwoord zoeken en een URL-adres invoeren
  • 04:55 - 6. De tv-browser Vewd afsluiten

   

  OPMERKING:


  Het browserscherm en de menubalk

  browserscherm

  [A]: Menubalk
  [B]: Het browserscherm

  De menubalk weergeven
  Druk op de knop menuknopboven in het scherm om het menu-gedeelte uit te vouwen.

  OPMERKING: Als de menubalk niet wordt weergegeven (wordt automatisch verborgen), scrolt u naar het bovenste gedeelte van de pagina en verplaatst u de cursor verder omhoog. De menubalk verschijnt.

  menubalk weergeven

  Afbeelding van de menubalk

  menubalk

   

  [A] History (Geschiedenis): De browsegeschiedenis beheren
  [B] Tabs (Tabbladen): Nieuwe tabbladen toevoegen
  [C] Bookmarks (Bladwijzers): Bladwijzers beheren
  [D] Back (Terug): Terug naar de vorige pagina
  [E] Forward (Vooruit): Vooruit naar de volgende pagina
  [F] Reload (Opnieuw laden): De pagina opnieuw laden
  [G] Adresbalk: Een zoekterm of URL-adres invoeren
  [H] De knop menuknop: Het menugedeelte uitvouwen
  [I] De knop snelkiezen: Het menu Speed Dial (Snelkiezen) openen
  [J] De knop Opera-knop: Het venster voor andere instellingen openen


  De IR-afstandsbediening of touchpad-afstandsbediening gebruiken

  U kunt op internet browsen met behulp van de meegeleverde IR-afstandsbediening of touchpad-afstandsbediening (voor het model uit 2015).
  OPMERKING: Of er een touchpad-afstandsbediening bij de tv wordt geleverd, hangt af van het model, de regio en het land. Er is een optionele touchpad-afstandsbediening verkrijgbaar.

  • Voor de IR-afstandsbediening
   Gebruik de knoppen omhoog, omlaag, naar linksen naar rechtsom de focus te verplaatsen naar het gewenste item. Druk op het midden van de knop Enter om het item te selecteren dat op dat moment de focus heeft. Als u wilt scrollen, houdt u de knop omhoog, omlaag, naar linksof naar rechtsingedrukt om naar boven, beneden, links of rechts te gaan.

   IR-afstandsbediening
  • Voor de touchpad-afstandsbediening (voor modellen uit 2015 of optioneel)
   Veeg uw vinger over het touchpad om een item te markeren. Druk op het touchpad totdat u een klik hoort om het item te selecteren.

   touchpad-afstandsbediening

   Als u wilt scrollen, beweegt (of swipet) u omhoog of omlaag langs de rechterzijkant van het touchpad.

   scrollen met touchpad-afstandsbediening

   OPMERKING: Raadpleeg de volgende veelgestelde vraag als u de touchpad-afstandsbediening wilt koppelen met uw tv:
   De eerste keer dat ik de touchpad-afstandsbediening na aanschaf gebruik, werkt deze niet./Er wordt steeds een animatievideo voor de touchpad-afstandsbediening afgespeeld.

   


  De tv-browser Vewd starten en afsluiten

  De browser starten

  1. Druk op de knop HOME op de afstandsbediening.
  2. Selecteer Internet Browser in de categorie Apps.
   startmenu

  De browser afsluiten

  1. Verplaats de cursor naar de menubalk en verplaats de focus naar de knop.
   OPMERKING: Als de menubalk niet wordt weergegeven (wordt automatisch verborgen), scrolt u naar het bovenste gedeelte van de pagina en verplaatst u de cursor verder omhoog. De menubalk verschijnt.
  2. Druk op de knop Enter op de afstandsbediening. (Als u de touchpad-afstandsbediening gebruikt, drukt u op het touchpad totdat u een klik hoort.)
  3. Selecteer Exit Vewd TV Browser (Tv-browser Vewd afsluiten).
  4. Selecteer OK in het volgende venster.
   afsluiten 

  Tekst invoeren en een URL-adres zoeken of invoeren

  browserscherm

  [A]: De adresbalk
  [B]: Het invoergedeelte
  [C]: Het schermtoetsenbord
  [D]: De knop GO (Start)

  OPMERKING: Als u het schermtoetsenbord wilt sluiten, drukt u op de knop BACK (Terug) op de afstandsbediening.

  • Tekst invoeren
   U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Voer de volgende stappen uit om het schermtoetsenbord weer te geven.

   1. Verplaats de cursor naar een invoergedeelte, zoals een tekstvak.
   2. Druk op de knop Enter op de afstandsbediening (of druk op de touchpad-afstandsbediening totdat u een klik hoort).
  • Een URL-adres zoeken of invoeren
   U kunt een website ook openen door te zoeken op een trefwoord of door de URL rechtstreeks in de adresbalk in te voeren.

   1. Verplaats de cursor naar de menubalk en verplaats de focus naar de adresbalk.
    OPMERKING: Als de menubalk niet wordt weergegeven (wordt automatisch verborgen), scrolt u naar het bovenste gedeelte van de pagina en verplaatst u de cursor verder omhoog. De menubalk verschijnt.
   2. Druk op de knop Enter (of druk op de touchpad-afstandsbediening totdat u een klik hoort) terwijl de adresbalk de focus heeft.
   3. Wanneer het schermtoetsenbord wordt weergegeven, voert u de gewenste zoekterm of het internetadres in en selecteert u GO (Start).

  De tv bedienen met gesproken zoekopdrachten (alleen afstandsbedieningen met de knop spraak)
  Op afstandsbedieningen met deze knop, drukt u op de knop en spreekt u in de ingebouwde microfoon van de afstandsbediening. Raadpleeg de volgende veelgestelde vraag over de functie Zoeken met gesproken zoekopdrachten:
  Hoe gebruik ik de functie Voice Search?


  De geschiedenis, tabbladen en bladwijzers gebruiken

  U kunt de functie History (Geschiedenis), Tabs (Tabbladen) en Bookmarks (Bladwijzers) gebruiken.
  Verplaats de cursor naar de menubalk en druk op de knop menuknopom het menugedeelte uit te vouwen.
  OPMERKING: Als de menubalk niet wordt weergegeven (wordt automatisch verborgen), scrolt u naar het bovenste gedeelte van de pagina en verplaatst u de cursor verder omhoog. De menubalk verschijnt.

  • De browsegeschiedenis beheren
   U kunt een website openen vanuit de browsegeschiedenis. U kunt de geschiedenis ook wissen.

   Geschiedenis

   [A]: De browsegeschiedenis
   [B]: Clear History (Geschiedenis wissen)

   OPMERKING:

   • Met de functie Clear History (Geschiedenis wissen) wordt de volledige browsegeschiedenis gewist. Hiermee kunnen geen afzonderlijke items in de geschiedenis worden gewist.
   • U kunt de browsegeschiedenis ook wissen met de volgende stappen.
    1. Verplaats de focus naar de knop Opera-knopop de menubalk en selecteer deze knop.
    2. Selecteer Settings (Instellingen).
    3. Selecteer Clear History (Geschiedenis wissen).
  • De functie Tabs (Tabbladen) gebruiken
   U kunt op internet browsen door te schakelen tussen meerdere tabbladen.

   Geschiedenis

   [A]: Tabs (Tabbladen)
   [B]: New Tab (Nieuw tabblad)
   [C]: Close Current Tab (Huidige tabblad sluiten)

  • Bladwijzers beheren
   U kunt een gewenste of favoriete website als bladwijzer opslaan en onmiddellijk openen.

   Geschiedenis

   [A]: Lijst met bladwijzers
   [B]: Edit Bookmarks (Bladwijzers bewerken)
   [C]: Add to Bookmarks (Toevoegen aan bladwijzers)

   Edit Bookmarks (Bladwijzers bewerken)
   U kunt de volgorde van de bladwijzers in de lijst wijzigen of onnodige bladwijzers verwijderen.

   Bladwijzers opslaan

   1. Laad de pagina waarvoor u een bladwijzer wilt opslaan.
   2. Verplaats de cursor naar de menubalk en druk op de knop menuknopom het menugedeelte uit te vouwen.
    OPMERKING: Als de menubalk niet wordt weergegeven (wordt automatisch verborgen), scrolt u naar het bovenste gedeelte van de pagina en verplaatst u de cursor verder omhoog. De menubalk verschijnt.
   3. Selecteer [C] Add to Bookmarks (Toevoegen aan bladwijzers).
   4. Selecteer OK wanneer het volgende scherm wordt weergegeven.
    bladwijzer toevoegen 

  De snelkiesfunctie gebruiken in plaats van een beginscherminstelling

  De tv-browser Vewd heeft geen startpagina-instelling. Als alternatief kunt u de snelkiesfunctie gebruiken. Raadpleeg de volgende veelgestelde vraag over de snelkiesfunctie:
  Kan ik een website instellen als startpagina van de webbrowser Vewd?


  Het scherm vergroten

  U kunt het scherm naar wens vergroten en verkleinen.

  1. Verplaats de cursor naar de menubalk en selecteer de knop Opera-knop.
  2. Selecteer Settings (Instellingen).
  3. Selecteer de gewenste vergroting.