Artikel-ID : 00224213 / Laatst gewijzigd : 25/05/2022Afdrukken

Wat is koppelen via Bluetooth?

  Wat is koppelen via Bluetooth?

  Koppelen via Bluetooth is een vorm van informatieregistratie om een link te creëren tussen apparaten. Door apparaatinformatie tussen apparaten uit te wisselen en te registreren (koppelen), kunt u ze met elkaar verbinden. Om een Bluetooth-apparaat te kunnen gebruiken, moet u het eerst met een ander Bluetooth-apparaat koppelen. Koppelen is vergelijkbaar met het uitwisselen van telefoonnummers. Zoals u telefoonnummers moet uitwisselen om een persoon te kunnen bellen, moet u eerst de koppelingsgegevens van elk Bluetooth-apparaat registreren om de apparaten met elkaar te kunnen verbinden. Nadat u de apparaten voor het eerst hebt gekoppeld, hoeft u de koppelingsprocedure niet iedere keer te herhalen. Dit komt doordat elk apparaat de benodigde informatie heeft opgeslagen en dus eenvoudig opnieuw verbinding kan maken.

  .

  Als de koppelingsinformatie die door uw Bluetooth-apparaat is opgeslagen, wordt verwijderd (bijvoorbeeld door het resetten van het apparaat), kunt u het niet met een eerder geregistreerd apparaat koppelen. Als u iemands telefoonnummer vergeet, kunt u die persoon ook niet meer opbellen!

  Mocht dat gebeuren, dan moet u de apparaten opnieuw koppelen voordat u ze met elkaar kunt verbinden. Als u overschakelt naar een ander mobiel apparaat (bijvoorbeeld als u een nieuwe smartphone koopt), moet u het nieuwe apparaat en de hoofdtelefoon of luidspreker ook opnieuw koppelen.

  Zie de volgende pagina's voor de koppelingsprocedures voor Bluetooth-apparaten.

  OPMERKING: Er kan een beperkt aantal Bluetooth-apparaten worden geregistreerd op de Bluetooth-hoofdtelefoon. Als u de registratielimiet hebt bereikt en u probeert een nieuw toestel te registreren, dan worden de koppelingsgegevens van een van de apparaten die u eerder hebt geregistreerd (het eerste apparaat in uw verbindingsgeschiedenis) verwijderd.  Bluetooth-verbinding

  Een Bluetooth-verbinding is een overdracht tussen twee Bluetooth-apparaten. Om de Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, moet u eerst de informatie van elk apparaat registreren op het andere apparaat. Nadat u de apparaten voor het eerst hebt gekoppeld, hoeft u de koppeling niet te herhalen om ze opnieuw te verbinden.

  Het tot stand brengen van een verbinding tussen twee Bluetooth-apparaten is vergelijkbaar met een telefoongesprek. Zoals personen elkaar kunnen bellen wanneer ze elkaars telefoonnummer weten, kunt u twee apparaten met elkaar verbinden als ze zijn gekoppeld, dat wil zeggen wanneer de koppelingsgegevens zijn uitgewisseld en opgeslagen.

  BT1

  De procedures om Bluetooth-apparaten te koppelen en te ontkoppelen, verschillen afhankelijk van het product.